Chcesz ogłosić upadłość konsumencką zadzwoń
 (71) 783 41 86

Kategoria: Restrukturyzacja i Upadłość Wrocław

Upadłość firmy jak to zrobić?

Upadłość firmy jak to zrobić?

Prowadzenie firmy to nie lada wyzwanie zważywszy na szereg ryzyk z nią związanych. Statystyki jednak nie kłamią i jasno wskazują że 10 firm na 100 ulega likwidacji bądź upadłości. Co zatem zrobić kiedy sytuacja w naszej firmie wymknie się z pod kontroli a wszelkie inne działania związane z naprawą firmy bądź jej restrukturyzacją nie przyniosą […]

Czytaj dalej

Kiedy powinniśmy rozważyć restrukturyzację firmy?

Kiedy powinniśmy rozważyć restrukturyzację firmy?

Postępowanie restrukturyzacyjne firmy kiedy powinniśmy się nim zająć? Podstawowym warunkiem rozpoczęcia restrukturyzacji jest niewypłacalność dłużnika, bądź stan, w którym ta niewypłacalność nastąpi w krótkim okresie. Niewypłacalność to sytuacja, w której dłużnik utracił zdolność do pokrywania swoich zobowiązań, lecz nie przestał regulować swoich długów. Ustawodawca wskazał okres trzech miesięcy od momentu zaprzestania regulowania pierwszej wymagalnej należności […]

Czytaj dalej

Restrukturyzacja spółki

Restrukturyzacja spółki

Czym jest restrukturyzacja spółki? To czas niezbędny do rzetelnej analizy problemów i przygotowania planu ratunkowego oraz odzyskania zaufania wśród wierzycieli. Restrukturyzacja to przede wszystkim również postępowanie sądowe, więc udział prawnika w tego typu procesach jest niezbędny. Jak działa restrukturyzacja spółki? Jak wspomniano podstawowym celem postępowania restrukturyzacyjnego spółki jest uniknięcie ogłoszenia jej upadłości. Będzie to możliwe w momencie […]

Czytaj dalej

Doradca restrukturyzacyjny

Doradca restrukturyzacyjny

Doradca restrukturyzacyjny to zawód, który powstał wraz z wejściem w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacją ustawy Prawo upadłościowe.  Doradca restrukturyzacyjny jako zawód jest wykonywany przez osoby profesjonalnie przygotowane do pełnienia funkcji i świadczenia usług w postępowaniach restrukturyzacyjnych, upadłościowych i egzekucyjnych (insolwencyjnych). Doradcy restrukturyzacyjni mają łączyć wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, finansów i zarządzania. Potwierdzeniem ich kwalifikacji zawodowych jest licencja przyznawana przez Ministra […]

Czytaj dalej

Upadłość czy restrukturyzacja?

Upadłość czy restrukturyzacja?

Prowadząc firmę świadomi jesteśmy kłopotów z niej wynikających, a co jeśli przerosną one nasze możliwości i wymkną się spod kontroli? Co wtedy będzie dla nas właściwe – upadłość czy restrukturyzacja? Doświadczenie naszej kancelarii pokazuje, że wiele firm „zamiata problemy pod dywan” i próbuje przeczekać złą sytuację zakładając, że jakoś się uda. Doświadczeni menadżerowie już na początkowym etapie problemów zapalają czerwoną […]

Czytaj dalej

Komu pomoże restrukturyzacja firmy?

Komu pomoże restrukturyzacja firmy?

Komu pomoże restrukturyzacja firmy ? Wszystkim tym, którzy chcą naprawić swoje przedsiębiorstwo i nie wiedzą jak to zrobić. Oczywiście restrukturyzacja może pomóc w rozwiązaniach problemów w firmie jednak jak zawsze kluczowy jest czas. Ważne, aby restrukturyzacją zająć się jak najszybciej, bo problemy nie rozwiążą się same tylko zwyczajnie się pogłębią. Udana restrukturyzacja firmy to nie tylko […]

Czytaj dalej

Jak wygląda likwidacja majątku (likwidacja masy upadłościowej) przez Syndyka?

Jak wygląda likwidacja majątku (likwidacja masy upadłościowej) przez Syndyka?

Likwidacja masy upadłościowej czyli majątku upadłego w postępowaniu upadłościowym. Upadłość przedsiębiorcy i upadłość konsumencka mają tożsame procedury likwidacji masy upadłościowej Czynności Syndyka podczas likwidacji masy upadłościowej Po ogłoszeniu upadłości Sąd wyznacza Syndyka w postępowaniu upadłościowym, którego celem jest upłynnienie majątku dłużnika tzw. likwidacja masy upadłościowej. Od momentu ogłoszenia upadłości to Syndyk przejmuje majątek dłużnika i  nim rozporządza. W pierwszej […]

Czytaj dalej

Upadłość konsumencka rolnika czy to możliwe?

Upadłość konsumencka rolnika czy to możliwe?

Co do zasady upadłość konsumencka rolnika jest możliwa. Umożliwiło to zliberalizowanie przepisów upadłościowych w 2015 r. jednakże tylko wobec rolników nieprowadzących działalności gospodarczej. Niestety rolnicy wpisani do rejestru przedsiębiorców są traktowani na równi przedsiębiorcami i podlegają przepisom upadłościowym stosowanym dla nich. Zatem rolnicy wpisani do rejestru przedsiębiorców bądź rolnicy jako osoby fizyczne prowadzące dodatkową działalność […]

Czytaj dalej

Kiedy Sąd wyda zakaz prowadzenia działalności wobec upadłego?

Kiedy Sąd wyda zakaz prowadzenia działalności wobec upadłego?

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. To jedna z najsurowszych sankcji wymierzana nierzetelnym osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą na własny rachunek. Skutkiem tej sankcji jest zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz zajmowania określonych stanowisk w podmiotach działających w obrocie gospodarczym (np. pełnienia funkcji prezesa czy tez uczestnictwa w radzie nadzorczej spółki). Celem przedmiotowych działań jest wyeliminowanie z życia gospodarczego podmiotów […]

Czytaj dalej