Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Restrukturyzacja spółki

Restrukturyzacja spółki

Czym jest restrukturyzacja spółki?

To czas niezbędny do rzetelnej analizy problemów i przygotowania planu ratunkowego oraz odzyskania zaufania wśród wierzycieli. Restrukturyzacja to przede wszystkim również postępowanie sądowe, więc udział prawnika w tego typu procesach jest niezbędny.

Jak działa restrukturyzacja spółki?

Jak wspomniano podstawowym celem postępowania restrukturyzacyjnego spółki jest uniknięcie ogłoszenia jej upadłości. Będzie to możliwe w momencie zawarcia układu z wierzycielami lub przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych. Wiąże się to z otwarciem jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych. Każde z nich służy innym celom dla restrukturyzowanej spółki.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Ten rodzaj postępowania, zaliczany do najmniej skomplikowanych, jest przeznaczony dla przedsiębiorstw znajdujących się na początku problemów finansowych. Układ z wierzycielami może być prowadzony, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. W ramach tego postępowania nie stosuje się przepisów o zabezpieczeniu majątku spółki.

Przyspieszone postępowanie układowe

Umożliwia ono dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Te rozwiązanie jest rekomendowane dla spółek znajdujących się w początkowej fazie kryzysu finansowego.

Postępowania układowe

Jest to postępowanie, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Jest rekomendowane spółkom, wobec których prowadzone są liczne postępowania egzekucyjne.

Postępowanie sanacyjne

Najbardziej złożone postępowanie restrukturyzacyjne, polegające na poprawie sytuacji ekonomicznej dłużnika i mające na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją komorniczą. Postępowanie sanacyjne umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Postępowanie sanacyjne jest rekomendowane spółkom znajdującym się w poważnym kryzysie finansowym.

Komu pomoże restrukturyzacja spółki?

Wszystkim tym, którzy chcą naprawić swoją firmę i nie wiedzą jak to zrobić.

Wszystkim tym, którym zależy aby ochronić swoją firmę przed upadłością.

Restrukturyzacja sprowadza się do zyskania czasu, odzyskania zaufania wśród wierzyciel i pozyskania finansowania bądź zmniejszenia zadłużenia firmy.

Efektem postępowania restrukturyzacyjnego powinno być odzyskanie płynności finansowej spółki tak, aby na bieżąco mogła regulować swoje zobowiązania.

Jeśli chcesz ogłosić upadłość lub przeprowadzić restrukturyzację spółki skorzystaj z naszej pomocy, pomogę Ci zacząć od nowa.

Artykuł przygotowany przez Syndyk Magdaleną Czyszczoń z kancelarii Czyszczoń

Więcej informacji odnośnie upadłości bądź restrukturyzacji uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii tel (71) 783 41 86 bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl lub na naszym blogu  (kategoria upadłość przedsiębiorcy Wrocław). W innych sprawach prawnych proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku www.facebook.com/kancelariaczyszczon