Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Kategoria: Upadłość konsumencka Wrocław

Upadłość konsumencka emeryta i rencisty w 2019 roku

Upadłość konsumencka emeryta i rencisty w 2019 roku

Czy planowana nowelizacja „upadłość konsumencka 2019 zmiany” poprawi sytuację emerytów i rencistów? Czy upadłość emeryta stanie się wreszcie opłacalna? Wszystko wskazuje na to, że planowane przez resort Ministra Sprawiedliwości zmiany do ustawy o upadłości konsumenckiej znacząco poprawią sytuację emerytów i rencistów. W obecnym stanie prawnym ta grupa osób była zdecydowanie niedoceniana. Niska emerytura w korelacji z niekorzystnym zapisem ustawy umożliwiającym potrącenie przez […]

Czytaj dalej

Czego nie może zabrać syndyk w upadłości konsumenckiej

Czego nie może zabrać syndyk w upadłości konsumenckiej

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez Sąd Syndyk jest zobowiązany sporządzić inwentaryzację majątku masy upadłości. Kolejnym krokiem jest zatem upłynnienie czyli sprzedaż majątku upadłego konsumenta. Istnieją jednak takie przedmioty które z mocy prawa wyłączone są spod egzekucji syndyka. Szerzej o samej likwidacji majątku napisałam tutaj  Przedmioty wyłączone spod egzekucji Syndyka to: przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna […]

Czytaj dalej

Zalety i wady upadłości konsumenckiej

Zalety i wady upadłości konsumenckiej

Na bazie kilkudziesięciu upadłości konsumenckich, które przeprowadziliśmy w samym 2018 roku. Śmiało możemy powiedzieć, że dla wielu naszych klientów okazała się ona „darem z niebios”. Życie bez długów, bez stresów wywieranych przez komorników czy windykatorów. Koniec końców również błogi spokój, którego nasi klienci nie czuli od wielu lat to tylko nieliczne zalety upadłości konsumenckiej. Należy […]

Czytaj dalej

Jak wstrzymać komornika?

Jak wstrzymać komornika?

Czy można wstrzymać komornika? To pytanie towarzyszy dużej części spotkań z naszymi klientami, którzy zdecydowali się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ogłoszenie o upadłości konsumenta co do zasady wstrzymuje wszelkie czynności komornicze do czasu zakończenia postępowania upadłościowego. Po jego zakończeniu postępowanie komornicze zostaje z mocy prawa umorzone. Pozostaje jednak wątpliwość czy do czasu ogłoszenia upadłości konsumenckiej […]

Czytaj dalej

Upadłość konsumencka 2019 – zmiany

Kiedy zmiany w upadłości konsumenckiej? Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła  jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to na początku 2019 r. nowa ustawa wejdzie w życie.  Zważywszy, że projekt był już konsultowany i opiniowany, niebawem powinien  również trafić na posiedzenie rządu do akceptacji. Zmiany upadłość konsumencka 2019 ? Odstąpienie od badania przyczyn upadłości konsumenckiej […]

Czytaj dalej

Upadłość małych przedsiębiorców będzie łatwiej?

Upadłość małych przedsiębiorców będzie łatwiej?

Przygotowywana nowelizacja prawa upadłościowego przewiduje wprowadzenie zmian, które w znacznym stopniu mają polepszyć sytuację i wprowadzić upadłość małych przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Obecna ustawa prawo upadłościowe traktuje jednoosobowych przedsiębiorców na równi z dużymi przedsiębiorcami. Prawo upadłościowe nie przewiduje żadnych wyjątków dla małych podmiotów, co często jest dla nich krzywdzące. To z pewnością dobry pomysł […]

Czytaj dalej

Zmiany w upadłości konsumenckiej czy na pewno korzystne?

Zmiany w upadłości konsumenckiej czy na pewno korzystne?

Zgodnie z planowaną nowelizacją Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało zmiany w upadłości konsumenckiej. Celem zasadniczej zmiany jest wyeliminowanie z prawa upadłościowego przesłanki uniemożliwiającą ogłoszenie upadłości konsumenckiej tj. doprowadzenie do niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. W chwili obecnej wielu dłużników nie może ogłosić upadłości ze względu na możliwość umorzenia postępowania ze względu na ich umyślne działanie. Proponowane rozwiązanie dawało […]

Czytaj dalej

Co zyskasz dzięki ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Co zyskasz dzięki ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Niewątpliwie upadłość konsumencka niesie za sobą szereg korzyści, co do których potencjalni upadli nie mają wystarczającej wiedzy. Poniżej postaram się wyjaśnić co zyskasz dzięki ogłoszeniu upadłości konsumenckiej i jak zmieni się twoja sytuacja materialna. od momentu ogłoszenia upadłości konsumenckiej dług przestanie narastać i nie będą od niego naliczane odsetki od chwili ogłoszenia upadłości konsumenckiej komornik, windykator czy wierzyciel […]

Czytaj dalej

Upadłość konsumencka w praktyce

Upadłość konsumencka w praktyce

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA W PRAKTYCE Upadłość konsumencka  to świetny sposób, aby uwolnić się od nawarstwiających się kłopotów finansowych, namolnych windykatorów czy komornika, a w konsekwencji uzyskać święty spokój. Efektem upadłości konsumenckiej co do zasady jest umorzenie długów oraz ciężących na dłużniku zobowiązań. Jednak, żeby nie było tak łatwo dłużnik musi przejść przez postępowanie upadłościowe. W zależności od posiadanych […]

Czytaj dalej

Upadłość konsumencka bez majątku czy to możliwe?

Upadłość konsumencka bez majątku czy to możliwe?

Czy mogę ogłosić upadłość jeśli nie posiadam majątku? To coraz częstsze pytanie zadawane przez klientów zgłaszających się do naszej kancelarii. Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna. Oczywiście tak, ale.. Sąd zawsze zobowiązany będzie do sprawdzenia jakie są powody braku majątku dłużnika. Co w konsekwencji będzie miało kluczowy wpływ na podjęcie decyzji o ogłoszeniu upadłości. O ile […]

Czytaj dalej