Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Czy stracę mieszkanie przy upadłości konsumenckiej?

Czy stracę mieszkanie przy upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka daje możliwości oddłużenia konsumenta jednak konsekwencją jest likwidacja jego majątku w tym utrata domu bądź mieszkania. W odróżnieniu do egzekucji komorniczej upadły może złożyć  jednak wniosek o zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych.

Wtedy ze sprzedaży majątku syndyk wydzieli niezbędną do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych kwotę równą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w miejscu zamieszkania lub miejscowości sąsiedniej za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy.

Czy istnieje możliwość zatrzymania mieszkania podczas upadłości konsumenckiej?

Tak. Chociaż jak wspominałam wcześniej zasadą jest postępowanie zgodnie z przepisami upadłości konsumenckiej, czyli likwidacja całego majątku poprzez jego sprzedaż.

Rozwiązanie takie możliwe jest poprzez zawarcie układu z wierzycielami.  W przypadku zgody zgromadzenia wierzycieli i zawarcia układu z nimi, konsument uniknie likwidacji majątku masy upadłości w postaci mieszkania czy domu, w którym mieszka upadły.

Co trzeba zrobić?

Należy złożyć wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu. Co do zasady wniosek rozpatrzony będzie przez sędziego – komisarza po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki wniosek złożyć razem z wnioskiem o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Dobrą praktyką jest również rozpoczęcie rozmów z Wierzycielami jeszcze przed ogłoszeniem upadłości. Będziemy mieli wtedy wiedzę, jakie szanse powodzenia mamy na ochronę naszego mieszkania poprzez układ z wierzycielami.

Wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli musi być w odpowiedni sposób umotywowany i uprawdopodobniać, że cele postępowania upadłościowego można osiągnąć również w drodze układu a nie wyłącznie likwidacji majątku.

Na czas rozpatrzenia wniosku sędzia komisarz wstrzyma likwidację majątku wchodzącego w skład masy upadłości .

Decydujące zdanie w kwestii pozytywnego rozpatrzenia wniosku będą mieli wierzyciele zatem warto z nimi rozmawiać już wcześniej wskazując, że w drodze układu osiągną więcej niż poprzez likwidację masy upadłości.

Zatem aby nie stracić mieszkania należy przekonać wierzycieli do swoich racji i uprawdopodobnić, że poprzez zawarcie układu i zachowanie mieszkania zawarty z wierzycielami układ będzie miał większe szanse powodzenia.

W przypadku zgody zgromadzenia wierzycieli zawarty zostanie układ, w którym dłużnik zobowiąże się do wpłat zgodnie z ustalonym harmonogramem a mieszkanie czy dom nie będą podlegały likwidacji.

A co jeśli mieszkanie jest w kredycie?

Na to pytanie odpowiem w kolejnym wpisie…

Jeśli chcesz ogłosić upadłość konsumencką skorzystaj z naszej pomocy pomogę Ci zacząć od nowa.

Artykuł przygotowany przez Syndyk Magdaleną Czyszczoń z kancelarii  Czyszczon

Więcej informacji odnośnie upadłości konsumenckiej uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl lub na naszym blogu  (kategoria upadłość przedsiębiorcy Wrocław ). W innych sprawach prawnych proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku www.facebook.com/kancelariaczyszczon

 

Resize text-+=