Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Doradca restrukturyzacyjny

Doradca restrukturyzacyjny

Doradca restrukturyzacyjny to zawód, który powstał wraz z wejściem w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne i nowelizacją ustawy Prawo upadłościowe. 

Doradca restrukturyzacyjny jako zawód jest wykonywany przez osoby profesjonalnie przygotowane do pełnienia funkcji i świadczenia usług w postępowaniach restrukturyzacyjnych, upadłościowych i egzekucyjnych (insolwencyjnych). Doradcy restrukturyzacyjni mają łączyć wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, finansów i zarządzania. Potwierdzeniem ich kwalifikacji zawodowych jest licencja przyznawana przez Ministra Sprawiedliwości. W chwili obecnej około 1300 osób może poszczycić się zdanym egzaminem i uzyskanymi uprawnieniami.

Doradca restrukturyzacyjny – nowy zawód regulowany

Do 2016 roku to syndyk pełnił funkcję doradcy restrukturyzacyjnego w postępowaniach upadłościowych będąc powołanym przez Sądy upadłościowe. W chwili obecnej dotychczasowi Syndycy, którzy uzyskali licencję doradców restrukturyzacyjnych mogą prowadzić działalność gospodarczą. Zatem wprowadzenie nowych przepisów skomercjalizowało zawód Syndyka.

Czym zajmuje się Doradca restrukturyzacyjny:

  • udziela porady i sporządza opinie prawne na gruncie prawa upadłościowego, czy restrukturyzacyjnego;
  • reprezentuje dłużnika lub wierzyciela przed sądem w sprawach upadłościowych – upadłość konsumencka, upadłość przedsiębiorcy, a także w sprawach restrukturyzacyjnych – restrukturyzacja przedsiębiorstwa;
  • doradza m.in. w zakresie wyboru odpowiednich rozwiązań prawnych wobec przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością lub niewypłacalnych, w zakresie ewentualnego postępowania upadłościowego, czy w kontekście doboru odpowiednich rozwiązań mających na celu minimalizowanie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Doradca restrukturyzacyjny w upadłości i restrukturyzacji

Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego pełni m.in. funkcje:

  • nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu;
  • nadzorcy sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym i postępowaniu układowym;
  • zarządcy w przyspieszonym postępowaniu układowym i postępowaniu układowym, jeżeli dłużnikowi odebrano zarząd własny nad majątkiem;
  • zarządcy w postępowaniu sanacyjnym;
  • syndyka w postępowaniu upadłościowym.

Listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Syndyk doradca restrukturyzacyjny, na bazie licznych postępowań toczących się przed sądami, jest w stanie sprawnie oceniać i przeciwdziałać wszelkim zagrożeniom, zarówno na etapie tworzenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenta czy przedsiębiorcy, jak i w trakcie postępowania upadłościowego.

Głównym celem pracy doradcy restrukturyzacyjnego jest zapobieżenie ogłoszeniu upadłości przez podmiot zagrożony niewypłacalnością lub niewypłacalny.

Doradca restrukturyzacyjny Magdalena Czyszczoń – numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 869

Doradca restrukturyzacyjny Magdalena Czyszczoń prowadzi kancelarię syndyka doradcy restrukturyzacyjnego, wyznaczanego w postępowaniach upadłościowych konsumentów i przedsiębiorców przez sądy rejonowe we Wrocławiu oraz w Wałbrzychu.

Kancelaria Czyszczoń to zespół doświadczonych specjalistów (aplikantów radcowskich, aplikantów adwokackich, księgowych, rzeczoznawców majątkowych, biegłych rewidentów) dzięki czemu jest w stanie podjąć się szeregu trudnych i skomplikowanych spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Artykuł przygotowany przez Syndyk Doradca Restrukturyzacyjny Magdalenę Czyszczoń z Kancelarii Czyszczoń

Więcej informacji odnośnie upadłości bądź restrukturyzacji uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl lub na naszym blogu  (kategoria upadłość przedsiębiorcy Wrocław). W innych sprawach prawnych proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku www.facebook.com/kancelariaczyszczon

Dodaj komentarz