Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Kiedy powinniśmy rozważyć restrukturyzację firmy?

Kiedy powinniśmy rozważyć restrukturyzację firmy?

Jesteś niewypłacalny i co dalej?

Po pierwsze skontaktuj się z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjny on oceni sytuację, w jakiej znajduje się Twoja firma i zaproponuje sposób wyjścia z problemów.

Na podstawie ustawy restrukturyzacyjnej możliwe są następujące ścieżki restrukturyzacji firmy, które mają na celu poprawić sytuację finansową firmy, umożliwić regulowanie zadłużenia i powrót do życia gospodarczego:

  • Postępowanie o zatwierdzenie układu.
  • Przyspieszone postępowanie układowe.
  • Postępowanie układowe.
  • Postępowanie sanacyjne.

Więcej na temat poszczególnych postępowań znajdziesz w moim artykule tutaj

Rozpoczęcie  postępowania restrukturyzacyjnego i weryfikacja przez Sąd

Aby postępowanie restrukturyzacyjne weszło w życie Sąd musi ocenić czy istnieje podstawa do wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego. Jak wspomniano wcześniej podstawą wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego jest stan niewypłacalności dłużnika. Niestety to dłużnik musi udowodnić sądowi, że stał się niewypłacalny lub stan niewypłacalności grozi mu w najbliższej przyszłości.  Sąd jedynie weryfikuje czy przedstawione przez dłużnika fakty i załączona do wniosku dokumentacja wskazują na fakt niewypłacalności.

Istotne jest, aby dokumentacja przedstawiona do Sądu była przygotowana rzetelnie i starannie bowiem wszelkie wątpliwości mogą skutkować odrzuceniem wniosku przez Sąd. Konsekwencją tego będzie brak zdolności do przeprowadzenia procesu restrukturyzacji pomimo stanu niewypłacalności.

Rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego przesłanki pozytywne

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wymaga zweryfikowania przesłanki w postaci wysokości sumy wierzytelności spornych. Suma ta wskazuje na  wybór danego postępowania restrukturyzacyjnego. Jeżeli suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem może być przeprowadzone postępowanie o zatwierdzenie układu lub przyspieszone postanowienie układowe. W przypadku, gdy przekroczy 15% sumy wierzytelności spornych, postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone jest w trybie układowym. Przesłanka ta nie dotyczy postępowania sanacyjnego. To podstawowa przesłanka którą kieruje się Sąd rozpatrując wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie dokumentów dostarczonych przez dłużnika.

Przesłanki negatywne w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Sąd może odmówić wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego jeśli w trakcie oceny wystąpią negatywne przesłanki.

Jedną z nich jest pokrzywdzenie wierzycieli. Jeżeli zatem wszczęcie postępowania skutkowałoby krzywdą wierzycieli Sąd odmówi wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy dłużnik jeszcze przed rozpoczęciem postępowania restrukturyzacyjnego wyzbywa się majątku ograniczając tym samym możliwość funkcjonowania swojej firmy, a tym samym przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego.

Kolejną przesłanką negatywną jest brak zdolności pokrywania bieżących kosztów postępowania w postępowaniu układowym lub sanacyjnym. W takim przypadku sąd odmawia otwarcia takiego postępowania.

Możliwość pokrycia kosztów postępowania musi być uprawdopodobniona przez dłużnika.  Na postawie dokumentów przedstawionych przez dłużnika dokonywana jest weryfikacja przez sąd, który ocenia możliwości dłużnika do pokrycia kosztów postępowania oraz zobowiązań powstających po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.

Również, jeżeli w trakcie postępowania okaże się, że występują przesłanki negatywne sąd ma prawo niezwłocznie przerwać takie postępowanie restrukturyzacyjne.

Jeśli chcesz ogłosić upadłość lub przeprowadzić postępowanie restrukturyzacyjne firmy skorzystaj z naszej pomocy, pomogę Ci zacząć od nowa.

Artykuł przygotowany przez Syndyk Magdaleną Czyszczoń z Kancelarii Restrukturyzacyjnej Czyszczoń

Więcej informacji odnośnie upadłości bądź restrukturyzacji uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii tel (71) 783 41 86 bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl lub na naszym blogu  (kategoria restrukturyzacja i upadłość firmy Wrocław). W innych sprawach prawnych proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku www.facebook.com/kancelariaczyszczon

Dodaj komentarz