Warning: Declaration of W3TC\DbCache_Wpdb::prepare($query, $args) should be compatible with wpdb::prepare($query, ...$args) in /autoinstalator/wordpress3/wp-content/plugins/w3-total-cache/DbCache_Wpdb.php on line 8
likwidacja pre-pack
Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Likwidacja Pre-Pack

Nowa forma upadłości – Likwidacja Pre-Pack

Z dniem 1 stycznia 2016r. Ustawodawca wprowadził nową, nieznaną dotąd w naszym systemie prawnym instytucję likwidacji Pre-Pack  ang. pre-packaged insolvency. Ideą tego postępowania jest, sprzedaż przedsiębiorstwa dłużnika w całości lub w znaczącej części wskazanej osobie, bądź podmiotowi, za cenę określoną we wniosku o ogłoszenie upadłości. Celem takiego rozwiązania jest szybkie umożliwienie kontynuacji działalności przedsiębiorstwa oraz co istotne dla Ustawodawcy szybkie zaspokojenie wierzycieli.

Jesteś zainteresowany Likwidacją Pre-Pack skontaktuj się z naszą kancelarią.

Masz sprawę prawną niezwiązaną z upadłością odwiedź naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com