Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Restrukturyzacja

Spróbuj restrukturyzacji przed upadłością

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Nowa ustawa z dnia 1 stycznia 2016 roku Prawo Restrukturyzacyjne wprowadza nowe możliwości naprawczo – oddłużeniowe (cztery procedury restrukturyzacyjne) tj. postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne.

Jednocześnie ustawodawca wskazuje na pierwszeństwo restrukturyzacji nad upadłością co czyni proces restrukturyzacji istotnym narzędziem w obronie przed postępowaniami komorniczymi które często uniemożliwiały zawarcie układu.

Nowością jest również wprowadzenie układu częściowego. Ustawodawca wskazuję, iż wystarczające jest zawarcie układu z największymi wierzycielami a nie ze wszystkimi czy czyni to postępowanie zdecydowanie łatwiejszym.

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest najmniej sformalizowanym postępowaniem restrukturyzacyjnym, które umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu.Rozpoczęcie postępowania jest możliwe, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Przebieg postępowania:

  1. Zawarcie przez dłużnika umowy o nadzór nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym.
  2. Ustalenie dnia układowego.
  3. Zbieranie głosów wierzycieli przez dłużnika.
  4. Głosowanie nad układem na zgromadzeniu wierzycieli.
  5. Złożenie do sądu wniosku o zatwierdzenie układu.
  6. Zatwierdzenie układu przez sąd.

Masz sprawę prawną niezwiązaną z upadłością odwiedź naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

Resize text-+=