Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne służy dwóm celom:

Restrukturyzacji zadłużenia firmy oraz wdrożeniu tzw. działań sanacyjnych tj. wszelkich działań mających na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do spłaty długów. Postępowanie wszczyna się na wniosek przedsiębiorcy, składany do sądu.

Do prawidłowego przeprowadzenia postępowania niezbędny jest plan restrukturyzacji który definiuje problemy przedsiębiorstwa i proponuje ich rozwiązanie. Dla właściwego wdrożenia planu restrukturyzacji niezbędny jest zarządca sądowy powoływany przez sąd z listy doradców restrukturyzacyjnych bądź na wniosek dłużnika który sam może wskazać właściwą osobę na stanowisko zarządcy.

Każdy plan restrukturyzacyjny podlega zaopiniowaniu przez rade wierzycieli oraz zatwierdzeniu przez sędziego-komisarza. Po zatwierdzeniu planu zarządca niezwłocznie przystępuje do jego realizacji.

Z dniem otwarcia postępowania zawieszeniu ulegają egzekucje prowadzone przeciwko przedsiębiorcy. Zawiesza się także naliczanie odsetek od istniejących wierzytelności.

Restrukturyzacja zadłużenia firmy następuje poprzez zawarcie układu z wierzycielami. Po wszczęciu postępowania dłużnik razem z doradcą przygotowują i przekazują wierzycielom propozycje warunków układu.

Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu układu zapada na zgromadzeniu wierzycieli.

Masz sprawę prawną niezwiązaną z upadłością odwiedź naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

Resize text-+=