Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Skarga Pauliańska

Dłużnik przepisał majątek?

Jeśli  wskutek czynności prawnej dłużnika, dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli, osoba trzecia bądź osoba będąca w bliskim z nim stosunku czy też przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

Chcesz złożyć Skargę Pauliańską skontaktuj się z naszą kancelarią telefonicznie pod numerem 71 783 41 86 lub mailowo kancelaria1@kancelariaczyszczon.com

Masz sprawę prawną niezwiązaną z upadłością odwiedź naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

Resize text-+=