Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

4 kluczowe zmiany wniosku o upadłość konsumencką 2020

4 kluczowe zmiany wniosku o upadłość konsumencką 2020

Na podstawie zmian wprowadzonych w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze (czytaj tutaj), od 24 marca 2020 r. nastąpiła zmiana formularza wniosku o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej 2020. Co do zasady treść wniosku nie uległa znaczącym zmianom. Wprowadzono dodatkowe cztery pozycje które mają odzwierciedlać wprowadzone przez ustawodawcę zmiany.

Formularz nowego wniosku dostępny jest tutaj.

Wniosek o upadłość konsumencką 2020 co uległo zmianie?

Do wniosku o upadłość konsumencką 2020 ustawodawca dołączył 4 nowe pozycje.

Pozycja 7
„Informacje o osiągniętych przychodach w okresie sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku” 
Pozycja 8
„Informacje o kosztach poniesionych na utrzymanie dłużnika i osób pozostających na jego utrzymaniu w ostatnich sześciu miesiącach przed złożeniem wniosku”

Na podstawie zgromadzonych w pozycji 7 i 8 danych Sędzia Komisarz będzie określał plan spłat wierzyciel. Jednocześnie na podstawie zgromadzonych tu informacji Sąd podejmie decyzje o wysokości potrąceń z wynagrodzenia upadłego. Pod uwagę będą brane wszystkie aspekty wpływające na kondycję dłużnika i jego rzeczywiste potrzeby w tym stan zdrowia ilość osób na utrzymaniu jak i potrzeby mieszkaniowe.

Pozycja 9
„Informacje o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed złożeniem wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach” 

Pozycja 10
„Informacje o prawnych czynnościach dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed złożeniem wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł”

Dane zawarte w pozycji 9 i 10 mają wskazać Sędziemu Komisarzowi w jakim stopniu dłużnik przyczynił się do swojej upadłości. Czy jego działania nie doprowadziły w sposób celowy do sytuacji w której się znalazł. Bądź też celowo nie roztrwonił majątku krzywdząc w ten sposób swoich wierzycieli

Co musi zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości 2020

Wniosek o upadłość konsumencką 2020 będzie musiał zawierać następujące informacje:”

 1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
 2. NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku;
 3. aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników – chodzi o cały majątek, czyli m.in.: nieruchomości, samochody, papiery wartościowe, sprzęt RTV i AGD; zgromadzone pieniądze. W celu szacunkowej wyceny można posłużyć się średnimi cenami np.: z portali aukcyjnych;
 4. wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek konsumenta (podanie dokładnego adresu);
 5. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty. Chodzi tu o wszystkie wierzytelności wymagalne i niewymagalne, majątkowe i niemajątkowe, w tym również stwierdzone tytułami egzekucyjnymi – np.: prawomocnymi wyrokami sądów, których konsument nie zaspokoił;
 6. spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności. Chodzi o wszystkie wierzytelności, które konsument uważa za nienależne.;
 7. listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych. Chodzi o wszystkie zabezpieczenia ustanowione na majątku konsumenta.;
 8. wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
 9. informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika. W ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku;
 10. informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku. Przedmiotem których były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;
 11. informację o prawnych czynnościach dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku. Przedmiotem których były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł;
 12. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.”

Jeśli chcesz ogłosić upadłość konsumencką zawrzeć układ z wierzycielem lub przedsiębiorcy skorzystaj z naszej pomocy, pomogę Ci zacząć od nowa.

Artykuł „4 kluczowe zmany wniosku o upadłość konsumencką 2020” przygotowany przez Syndyk Magdaleną Czyszczoń z kancelarii Czyszczoń

Więcej informacji odnośnie upadłości konsumenckiej uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl lub na naszym blogu  (kategoria upadłość konsumencka Wrocław). W innych sprawach prawnych proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku www.facebook.com/kancelariaczyszczon

Resize text-+=