Warning: Declaration of W3TC\DbCache_Wpdb::prepare($query, $args) should be compatible with wpdb::prepare($query, ...$args) in /autoinstalator/wordpress3/wp-content/plugins/w3-total-cache/DbCache_Wpdb.php on line 8
Skarga Pauliańska
Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Skarga Pauliańska

Dłużnik przepisał majątek?

Jeśli  wskutek czynności prawnej dłużnika, dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli, osoba trzecia bądź osoba będąca w bliskim z nim stosunku czy też przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

Chcesz złożyć Skargę Pauliańską skontaktuj się z          naszą kancelarią

Masz sprawę prawną niezwiązaną z upadłością odwiedź naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com