Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Upadłość przedsiębiorcy

Postępowanie upadłościowe
przedsiębiorców

Postępowanie upadłościowe przedsiębiorstwa polega na zbyciu majątku upadłego podmiotu wchodzącego w skład masy upadłości i zaspokojeniu wierzycieli z uzyskanych w ten sposób funduszy. Może ono zostać wszczęte na wniosek złożony przez samego dłużnika lub każdego z jego wierzycieli.

Etapy postępowania upadłościowego:

 • Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
 • Ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa przez Sąd
 • Sporządzenie spisu wierzytelności przez syndyka
 • Zatwierdzenie spisu wierzytelności przez sędziego-komisarza
 • Likwidacja majątku przedsiębiorstwa
 • Sporządzenie planu podziału funduszy masy upadłości przez syndyka
 • Zatwierdzenie planu podziału przez sędziego-komisarza
 • Wykonanie planu podziału i zakończenie postępowania upadłościowego

Na każdym z etapów  postępowania upadłościowego    pomoc profesjonalnego pełnomocnika jest niezbędna   celem właściwego zabezpieczenia interesów wierzyciela bądź dłużnika.

W ramach postępowania upadłościowego firmy              oferujemy:

 1. analizę sytuacji przedsiębiorstwa przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, celem wskazania, która z opcji upadłościowych (likwidacyjna czy układowa) będzie w danym przypadku celowa;
 2. przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami;
 3. ochrona przed upadłością, w przypadku złożenia wniosku przez nieuczciwego kontrahenta;
 4. reprezentację w toku rozpraw przed sądem upadłościowym;
 5. kompleksową pomoc po ogłoszeniu upadłości, obejmującą wsparcie w kontaktach z syndykiem, nadzorcą, zarządcą, sądem, wierzycielami i dłużnikami, od dnia ogłoszenia upadłości, aż po zatwierdzenie ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości i wykreślenie dłużnika z rejestru przedsiębiorców
 6. opracowywanie zgłoszeń wierzytelności, uczestniczenie w zgromadzeniach wierzycieli, przygotowywanie środków zaskarżania listy wierzytelności.
Resize text-+=