Chcesz ogłosić upadłość konsumencką zadzwoń
 (71) 783 41 86

Przetargi

Obecnie brak aktualnych ofert sprzedaży.

————————————————————————————————————————

 Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. (nieaktualne)

Syndyk masy upadłości Grażyny Węcławskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje o trzeciej sprzedaży z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości:

  1. prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Mirkowie przy ul. Rzemieślniczej nr 9a, gm. Długołęka, oznaczonej jako działka nr 487/6 AM-2 o powierzchni 0,0317 ha zabudowanej domem mieszkalnym (w zabudowie bliźniaczej) o pow. 149,72 m2, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy prowadzi księgę wieczystą nr WR1E/00039782/1;

  2. prawa własności nieruchomości położonej w Mirkowie przy ul. Rzemieślniczej nr 9a, gm. Długołęka oznaczonej jako działka nr 478/4 AM-2 o powierzchni 0,0043 ha, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy prowadzi księgę wieczystą nr WR1E/00032046/1

– za łączną cenę minimalną 203.925 zł brutto (dwieście trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych).

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 501 443 555 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl  lub www.kancelariaczyszczon.com

Oferty wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w kwocie 20.500 zł (dwadzieścia tysięcy pięćset złotych), składać należy w terminie do 23 lutego 2018 r. do godz. 12.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Czyszczoń, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłek do biura syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi 23 lutego 2018 r. o godz. 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

 Regulamin przetargu link tutaj

————————————————————————————————————————

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. (nieaktualne)

Syndyk masy upadłości Natalii Kozłowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, organizuje drugą sprzedaż i oferuje do sprzedaży z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości:

  1. prawo własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego we Wrocławiu, przy ul. Johanna Straussa 3 o pow. 42,03 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00326419/1

  2. oraz związany z prawem własności lokalu, o którym mowa w pkt. 1) udział 7635/1000000 we współwłasności działki gruntu i częściach wspólnych, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00198787/4

– za łączną cenę minimalną 194.700,00 zł brutto (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych).

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 501 443 555 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl lub www.kancelariaczyszczon.com

Oferty, wyłącznie pisemne, wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w kwocie 19.000,00 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych), składać należy w terminie do 01 grudnia 2017 r. do godz. 12.00 w biurze syndyka Magdalena Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznawana data doręczenia przesyłek do biura syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi 01 grudnia 2017 r. o godzinie 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

 Regulamin przetargu link tutaj

————————————————————————————————————————

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. (nieaktualne)

Syndyk masy upadłości  konsumenckiej Grażyny Węcławskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości:
1) prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w Mirkowie przy ul. Rzemieślniczej nr 9a, gm. Długołęka, oznaczonej jako działka nr 487/6 AM-2 o powierzchni 0,0317 ha zabudowanej domem mieszkalnym (w zabudowie bliźniaczej) o pow. 149,72 m2, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy prowadzi księgę wieczystą nr WR1E/00039782/1; 2) prawo własności nieruchomości położonej w Mirkowie przy ul. Rzemieślniczej nr 9a, gm. Długołęka oznaczonej jako działka nr 478/4 AM-2 o powierzchni 0,0043 ha, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy prowadzi księgę wieczystą
nr WR1E/00032046/1

-za łączną cenę minimalną 203.925 zł brutto (dwieście trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć)

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 501443 555 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl , www.kancelariaczyszczon.com
Oferty, wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w kwocie 20.500 zł (dwadzieścia tysięcy pięćset złotych), składać należy w terminie do 7 listopada 2017 r. do godz. 12.00 w biurze syndyka Magdalena Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznawana data doręczenia przesyłek do biura syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi 7 listopada 2017 r. o godzinie 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Więcej informacji odnośnie postępowania upadłościowego w tym upadłości konsumenckiej uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl w innych sprawach prawnych proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com.

Otwarcie ofert 07.11.2017 r. – niesprzedane

————————————————————————————————————————

Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym ( upadłość konsumencka) – nieaktualne

Syndyk masy upadłości konsumenckiej Natalii Kozłowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości:
1) prawo własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego we Wrocławiu, przy ul. Johanna Straussa 3 o pow. 42,03 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00326419/1
2)oraz związany z prawem własności lokalu, o którym mowa w pkt. 1) udział 7635/1000000 we współwłasności działki gruntu i częściach wspólnych, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00198787/4

– za łączną cenę minimalną 259.600 zł brutto (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset).

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 501443 555 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl , www.kancelariaczyszczon.com
Oferty, wyłącznie pisemne, wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w kwocie 26.000,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy złotych), składać należy w terminie do 21 września 2017 r. do godz. 12.00 w biurze syndyka Magdalena Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznawana data doręczenia przesyłek do biura syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi 21 września 2017 r. o godzinie 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

 Przetarg na sprzedaż 21.09.2017 r. – niesprzedane

————————————————————————————————————————

 Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym ( upadłość konsumencka) – nieaktualne

Syndyk masy upadłości  konsumenckiej Grażyny Węcławskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości:
1) prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w Mirkowie przy ul. Rzemieślniczej nr 9a, gm. Długołęka, oznaczonej jako działka nr 487/6 AM-2 o powierzchni 0,0317 ha zabudowanej domem mieszkalnym (w zabudowie bliźniaczej) o pow. 149,72 m2, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy prowadzi księgę wieczystą nr WR1E/00039782/1; 2) prawo własności nieruchomości położonej w Mirkowie przy ul. Rzemieślniczej nr 9a, gm. Długołęka oznaczonej jako działka nr 478/4 AM-2 o powierzchni 0,0043 ha, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy prowadzi księgę wieczystą
nr WR1E/00032046/1

-za łączną cenę minimalną 271.900 zł brutto (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset)

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 501443 555 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl , www.kancelariaczyszczon.com
Oferty, wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w kwocie 27.500 zł (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych), składać należy w terminie do 5 września 2017 r. do godz. 12.00 w biurze syndyka Magdalena Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznawana data doręczenia przesyłek do biura syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi 5 września 2017 r. o godzinie 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu-link do strony

 Przetarg na sprzedaż 05.09.2017 r. – niesprzedane

————————————————————————————————————————

 Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym (upadłość konsumencka) – nieaktualne

Syndyk masy upadłości konsumenckiej  Pawła Cepucha jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki prawo własności nieruchomości zabudowanej położoną w Brzezinkach przy ul. Głównej 2, gminie Jelcz-Laskowice, oznaczoną jako działka nr 71/10 AM-1, o powierzchni 0,25 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalno – gospodarczym o powierzchni zabudowy 188 m2, dla której Sąd Rejonowy w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00006196/6,

minimalna cena wywoławcza 196.300,00 zł brutto.

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 501 443 555 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz  na stronie internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl , www.kancelariaczyszczon.com.Oferty, wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w kwocie 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), składać należy w terminie do 25 lipca 2017 r. do godz. 12.00 w biurze syndyka Magdalena Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznawana data doręczenia przesyłek do biura syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi 25 lipca 2017 r. o godzinie 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

 Regulamin przetargu-link do strony

Niesprzedane

————————————————————————————————————————

Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego marki Hyundai i40 2.0 benzyna przebieg 48.000 rok 2013 – sprzedane

Jesteś zainteresowany złóż ofertę: