Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Sporządzenie wniosku

Chcesz powierzyć mi przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Przygotowuję dla klientów wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wraz z niezbędnymi załącznikami wymaganymi ustawą – Prawo Upadłościowe.

Zgodnie z Ustawą kompletny wniosek o ogłoszenie upadłości winien zawierać:

  • oznaczenie konsumenta: imię, nazwisko, PESEL, dokładny adres zamieszkania;
  • aktualny i kompletny wykaz majątku wraz z szacunkową wyceną (nieruchomości, samochody, papiery wartościowe, sprzęt AGD i RTV, zgromadzone pieniądze);
  • dokładne adresy miejsc, w których znajduje się majątek konsumenta;
  • spis wszystkich wierzycieli zawierający również ich adresy, wysokość wierzytelności oraz termin ich spłaty;
  • spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności (wszystkie wierzytelności, które konsument uważa za nienależne);
  • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych (wszystkie zabezpieczenia ustanowione na majątku konsumenta);
  • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
  • oświadczenie konsumenta, że nie zachodzą negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości.

Masz pytania skontaktuj się z naszą kancelarią