Chcesz ogłosić upadłość konsumencką zadzwoń
 (71) 783 41 86

Upadłości

Sprawy prowadzone przez Syndyka – Aktualności:

 • Grażyna Węcławska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 50/16 of, ostatnia czynność: Sędzia – komisarz zatwierdził sprawozdanie z czynności Syndyka.

 • Natalia Kozłowska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 54/17, ostatnia czynność: Sędzia – komisarz zatwierdził sprawozdanie z czynności Syndyka.

 • Natalia Kozłowska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 54/17, ostatnia czynność: Postanowienie o zezwoleniu na sprzedaż nieruchomości Upadłej.

 • Anna Przystarz w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 144/16 of, ostatnia czynność: Sędzia – komisarz zatwierdził sprawozdania z czynności Syndyka i sprawozdanie ostateczne Syndyka.

 • Katarzyna Bęben w upadłości konsumenckiej, sygn. VIII GUp 183/17, ostatnia czynność:Syndyk przedłożył spis inwentarza Sędziemu – komisarzowi.

 • Anna Bergandy w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 148/16 of, ostatnia czynność: Sędzia – komisarz zatwierdził sprawozdania z czynności Syndyka i sprawozdanie ostateczne Syndyka.

 • Natalia Kozłowska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 54/17, ostatnia czynność: Syndyk przedłożył Sędziemu – komisarzowi regulamin sprzedaży nieruchomości Upadłej.

 • Katarzyna Bęben w upadłości konsumenckiej, sygn. VIII GUp 183/17, ostatnia czynność: Syndyk przedłożył dowód zamieszczenia w MSiG obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości.

 • Małgorzata Kowal w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 96/16 of, ostatnia czynność: Postanowienie Sędziego – komisarza w sprawie zatwierdzenia uzupełniającej listy wierzytelności.

 • Natalia Kozłowska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 54/17, ostatnia czynność: Syndyk przedłożył sprawozdanie z czynności Syndyka nr 2.

 • Grażyna Węcławska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 50/16 of, ostatnia czynność: Syndyk przedłożył sprawozdanie z czynności Syndyka nr 2 oraz dowód umieszczenia w MSiG obwieszczenia o sporządzeniu drugiej uzupełniającej listy wierzytelności.

 • Anna Bergandy w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 148/16 of, ostatnia czynność: Syndyk przedłożył sprawozdanie z wykonania planu podziału.

 • Anna Bergandy w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 148/16 of, ostatnia czynność:Złożenie sprawozdań okresowych z czynności Syndyka oraz sprawozdania ostatecznego.

 • Joanna Paulina Sobieraj w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 169/17, ostatnia czynność: Syndyk przedłożył Sędziemu – komisarzowi obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości.

 • Paweł Cepuch w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 113/16 of, ostatnia czynność: Pismo Syndyka w sprawie zawieszenia czynności sprzedaży nieruchomości oraz zarządzenia zebrania rady wierzycieli hipotecznych.

 • Natalia Kozłowska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 54/17, ostatnia czynność: Pismo Syndyka o wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości Upadłej z uwzględnieniem nowej ceny wywoławczej.

 • Natalia Kozłowska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 54/17, ostatnia czynność: Syndyk przedłożył Sędziemu komisarzowi dowody obwieszczeń o sprzedaży nieruchomości upadłego.

 • Grażyna Węcławska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 50/16 of, ostatnia czynność: Wniosek Syndyka o obniżenie ceny wywoławczej nieruchomości oraz wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości po obniżonej cenie wywoławczej.

 • Grażyna Węcławska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 50/16 of, ostatnia czynność: Syndyk przedłożył drugą uzupełniającą listę wierzytelności.

 • Natalia Kozłowska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 54/17, ostatnia czynność: Wniosek o publikację ogłoszenia o sporządzeniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG.

 • Grażyna Węcławska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 50/16 of, ostatnia czynność: Wniosek o publikację ogłoszenia o sporządzeniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG.

 • Magdalena Lisińska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 20/16 of, ostatnia czynność: Syndyk przedłożył sprawozdanie końcowe z ostatnich czynności Syndyka wraz ze sprawozdaniem rachunkowym.

 • Paweł Cepuch w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 113/16 of, ostatnia czynność: Postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania rachunkowego Syndyka za okres od 1 marca 2017 r. do 31 maja 2017 r.

 • Grażyna Węcławska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 50/16 of, ostatnia czynność: Postanowienie Sędziego – komisarza o zatwierdzeniu listy wierzytelności.

 • Natalia Kozłowska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 54/17, ostatnia czynność: Postanowienie Sędziego – komisarza o zatwierdzeniu listy wierzytelności.

 • Anna Przystarz w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 144/16 of, ostatnia czynność: Ostateczne sprawozdanie z czynności Syndyka.

 • Janusz Rabiega w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 63/16 of, ostatnia czynność: Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego.

 • Janusz Rabiega w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 63/16 of, ostatnia czynność: Postanowienie Sędziego – komisarza o zatwierdzeniu ostatecznego sprawozdania z czynności Syndyka za okres od 21 grudnia 2016 r. do 10 lipca 2017 r.

 • Grażyna Węcławska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 50/16 of, ostatnia czynność: Przedłożenie Sędziemu – komisarzowi pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności.

 • Anna Bergandy w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 148/16 of, ostatnia czynność: Zatwierdzenie sprawozdań z czynności Syndyka przez Sędziego – komisarza.

 • Anna Przystarz w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 144/16 of, ostatnia czynność: Zatwierdzenie przez Sędziego – Komisarza pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności.

 • Natalia Kozłowska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 54/17, ostatnia czynność: Zatwierdzenie sprawozdania z czynności Syndyka za okres od 30 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.przez Sędziego – Komisarza.

 • Grażyna Węcławska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 50/16 of, ostatnia czynność: Zatwierdzenie sprawozdania z czynności Syndyka za okres od 30 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. przez Sędziego – Komisarza.

 • Anna Bergandy w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 148/16 of, ostatnia czynność: Przedłożenie Sędziemu – Komisarzowi ostatecznego planu podziału.

 • Natalia Kozłowska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 54/17, ostatnia czynność:Przedłożenie Sędziemu – Komisarzowi sprawozdania z czynności Syndyka za okres od 30 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

 • Grażyna Węcławska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 50/16 of, ostatnia czynność: Przedłożenie Sędziemu – Komisarzowi sprawozdania z czynności Syndyka za okres od 30 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

 • Paweł Cepuch w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 113/16 of, ostatnia czynność: Przedłożenie Sędziemu – Komisarzowi sprawozdania z czynności Syndyka za okres od 1 marca 2017 r. do 31 maja 2017 r.

 • Monika Pocheć w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 109/16 of, ostatnia czynność: Przedłożenie Sędziemu – Komisarzowi sprawozdania z czynności Syndyka za okres od 15 marca 2017 r. do 14 czerwca 2017 r.

 • Grażyna Węcławska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 50/16 of, ostatnia czynność: Umieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o ukończeniu opisu i oszacowania nieruchomości Upadłej.

 • Anna Bergandy w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 148/16 of, ostatnia czynność: Częściowe sprawozdanie z czynności Syndyka nr 2

 • Paweł Cepuch w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 113/16 of, ostatnia czynność: Wniosek Syndyka o wyrażenie zgody przez Sędziego Komisarza na sprzedaż nieruchomości

 • Roman Dziakoła w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 100/15 of, ostatnia czynność: Sprawozdanie ostateczne z czynności Syndyka

 • Małgorzata Kowal w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 96/16 of, ostatnia czynność: Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu Sędziemu Komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności.

 • Magdalena Lisińska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 20/16 of, ostatnia czynność: Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej VIII Wydział dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ustalenia planu spłat.

 • Monika Pocheć w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 109/16 of, ostatnia czynność: Odroczono rozprawę w sprawie umorzenia / ustalenia planu spłat na termin 29 czerwca 2017 r.

 • Anna Przystarz w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 144/16 of, ostatnia czynność: Częściowe sprawozdanie z czynności Syndyka nr 2.

 • Janusz Rabiega w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 63/16 of, ostatnia czynność: Postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej VIII Wydział dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłat.

 • Grażyna Węcławska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 50/16 of, ostatnia czynność: Spis inwentarza.

 • Natalia Kozłowska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 54/17, ostatnia czynność: Spis inwentarza.