Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Upadłości

Sprawy prowadzone przez Syndyka – sprawy w toku- Aktualności:

Dominik Puchała w upadłości konsumenckiej, sygn.akt VIII GUp 2/18, ostatnia czynność (10.09.2018 r.) Syndyk przedłożył Sędziemu – komisarzowi sprawozdanie z czynności Syndyka nr 3 wraz ze sprawozdaniem ostatecznym z czynności Syndyka.

Paweł Cepuch w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 113/16, ostatnia czynność (10.09.2018 r.): Syndyk przedłożył Sędziemu – komisarzowi sprawozdanie z czynności Syndyka

Irena Baranowska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 25/18, ostatnia czynność (05.09.2018 r.): Syndyk przedłożył Sędziemu – komisarzowi listę wierzytelności.

Grażyna Węcławska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 50/16, ostatnia czynność (03.09.2018 r.): Syndyk przedłożył Sędziemu – komisarzowi dowód umieszczenia w MSiG ogłoszenia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności.

Monika Rzeczycka, Tomasz Rzeczycki w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 216/17, ostatnia czynność (28.08.2018 r.) Zawiadomienie o ukończeniu opisu i oszacowania nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości.

Elżbieta Kerstan w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 129/18, ostatnia czynność (24.08.2018 r.) Syndyk przedłożył Sędziemu – komisarzowi pismo o braku możliwości sporządzenia listy wierzytelności z uwagi na brak zgłoszeń wierzycieli.

Tomasz Downar Zapolski w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 208/17, ostatnia czynność (24.08.2018 r.) Syndyk przedłożył Sędziemu – komisarzowi sprawozdanie z czynności Syndyka.

Halina Kraus w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 102/18, ostatnia czynność (23.08.2018 r.) Syndyk zawiadomił Sędziego – komisarza o obwieszczeniu w MSiG ogłoszenia o sporządzeniu listy wierzytelności.

Agnieszka Feltman w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 62/18, ostatnia czynność (21.08.2018 r.) Ukazanie się obwieszczenia w MSiG o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności.

Katarzyna Hermanowicz w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 77/18, ostatnia czynność (13.08.2018 r.): Syndyk przedłożył Sędziemu – komisarzowi listę wierzytelności.

Natalia Kozłowska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 54/17, ostatnia czynność:(08.08.2018 r.) Skierowano do wierzycieli hipotecznych informację o sporządzeniu oddzielnego plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży objętej masą upadłości nieruchomości.

Joanna Sobieraj w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 169/17, ostatnia czynność (20.07.2018 r. ) Syndyk przedłożył Sędziemu – komisarzowi sprawozdanie z czynności Syndyka nr 3.

Daniela Wyspiańska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 6/18, ostatnia czynność (20.07.2018 r. ) Syndyk przedłożył Sędziemu – komisarzowi sprawozdanie z czynności Syndyka nr 2.

Grażyna Węcławska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 50/16 of, ostatnia czynność: Sędzia – komisarz zatwierdził sprawozdanie z czynności Syndyka.

Natalia Kozłowska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 54/17, ostatnia czynność: Sędzia – komisarz zatwierdził sprawozdanie z czynności Syndyka.

Natalia Kozłowska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 54/17, ostatnia czynność: Postanowienie o zezwoleniu na sprzedaż nieruchomości Upadłej.

Katarzyna Bęben w upadłości konsumenckiej, sygn. VIII GUp 183/17, ostatnia czynność:Syndyk przedłożył spis inwentarza Sędziemu – komisarzowi.

Natalia Kozłowska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 54/17, ostatnia czynność: Syndyk przedłożył Sędziemu – komisarzowi regulamin sprzedaży nieruchomości Upadłej.

Grażyna Węcławska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 50/16 of, ostatnia czynność: Syndyk przedłożył sprawozdanie z czynności Syndyka nr 2 oraz dowód umieszczenia w MSiG obwieszczenia o sporządzeniu drugiej uzupełniającej listy wierzytelności.

Joanna Paulina Sobieraj w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 169/17, ostatnia czynność: Syndyk przedłożył Sędziemu – komisarzowi obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości.

Paweł Cepuch w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 113/16 of, ostatnia czynność: Pismo Syndyka w sprawie zawieszenia czynności sprzedaży nieruchomości oraz zarządzenia zebrania rady wierzycieli hipotecznych.

Natalia Kozłowska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 54/17, ostatnia czynność: Pismo Syndyka o wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości Upadłej z uwzględnieniem nowej ceny wywoławczej.

Natalia Kozłowska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 54/17, ostatnia czynność: Syndyk przedłożył Sędziemu komisarzowi dowody obwieszczeń o sprzedaży nieruchomości upadłego.

Grażyna Węcławska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 50/16 of, ostatnia czynność: Wniosek Syndyka o obniżenie ceny wywoławczej nieruchomości oraz wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości po obniżonej cenie wywoławczej.

Grażyna Węcławska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 50/16 of, ostatnia czynność: Syndyk przedłożył drugą uzupełniającą listę wierzytelności.

Natalia Kozłowska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 54/17, ostatnia czynność: Wniosek o publikację ogłoszenia o sporządzeniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG.

Grażyna Węcławska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 50/16 of, ostatnia czynność: Wniosek o publikację ogłoszenia o sporządzeniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG.

Paweł Cepuch w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 113/16 of, ostatnia czynność: Postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania rachunkowego Syndyka za okres od 1 marca 2017 r. do 31 maja 2017 r.

Grażyna Węcławska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 50/16 of, ostatnia czynność: Postanowienie Sędziego – komisarza o zatwierdzeniu listy wierzytelności.

Natalia Kozłowska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 54/17, ostatnia czynność: Postanowienie Sędziego – komisarza o zatwierdzeniu listy wierzytelności.

Grażyna Węcławska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 50/16 of, ostatnia czynność: Przedłożenie Sędziemu – komisarzowi pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności

Natalia Kozłowska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 54/17, ostatnia czynność: Zatwierdzenie sprawozdania z czynności Syndyka za okres od 30 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.przez Sędziego – Komisarza.

Grażyna Węcławska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 50/16 of, ostatnia czynność: Zatwierdzenie sprawozdania z czynności Syndyka za okres od 30 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. przez Sędziego – Komisarza.

Natalia Kozłowska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 54/17, ostatnia czynność:Przedłożenie Sędziemu – Komisarzowi sprawozdania z czynności Syndyka za okres od 30 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Grażyna Węcławska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 50/16 of, ostatnia czynność: Przedłożenie Sędziemu – Komisarzowi sprawozdania z czynności Syndyka za okres od 30 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Paweł Cepuch w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 113/16 of, ostatnia czynność: Przedłożenie Sędziemu – Komisarzowi sprawozdania z czynności Syndyka za okres od 1 marca 2017 r. do 31 maja 2017 r.

Grażyna Węcławska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 50/16 of, ostatnia czynność: Umieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o ukończeniu opisu i oszacowania nieruchomości Upadłej.

Paweł Cepuch w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 113/16 of, ostatnia czynność: Wniosek Syndyka o wyrażenie zgody przez Sędziego Komisarza na sprzedaż nieruchomości

Grażyna Węcławska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 50/16 of, ostatnia czynność: Spis inwentarza.

Natalia Kozłowska w upadłości konsumenckiej, sygn. akt VIII GUp 54/17, ostatnia czynność: Spis inwentarza.