Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Upadłość konsumencka 2020 – zmiana ustawy o upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka 2020 – zmiana ustawy o upadłości konsumenckiej

Jak było a jaka jest nowa upadłość konsumencka 2020

W starym stanie prawnym aby ogłosić upadłość konsumencką, sąd weryfikował czy długi powstały w wyniku umyślnego działania. ( np. po to aby ich nigdy nie spłacić ) W takim wypadku wniosek o ogłoszenie upadłości był odrzucany czy też wynikły z innych okoliczności niezależnych od dłużnika.

Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku rażącego niedbalstwa i zaciągania kolejnych zobowiązań.Szczególnie gdy dłużnik posiadał już problemy ze spłatą poprzednich zobowiązań. W takich przypadkach Sąd niejako z urzędu zmuszony był do odrzucenia wniosku o upadłość konsumenta.

Konieczność badania przyczyn powstania długów eliminował dużą część wnioskujących z szansy na uzyskanie upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka 2020 to nowe rozwiązania prawne w których sąd na etapie badania wniosku nie będzie miał obowiązku badania przyczyn powstania długów. Dzięki temu upadłość konsumencką będzie mogła ogłosić większa ilość osób o ile dopełni wszelkich procedur formalnych.

Upadłość konsumencka 2020 również dla jednoosobowej działalności gospodarczej

Zmiany obowiązujące od 24 marca 2020 roku obejmą również grupę mikro przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Dotychczas nawet mały ( jednoosobowy ) przedsiębiorca musiał składać wniosek upadłościowy jak duże przedsiębiorstwo co wiązało się z większą restrykcyjnością i formalizacją. Od 2020 byli mikro przedsiębiorcy będą mogli składać wniosek o upadłość konsumencką bez konieczności wcześniejszego ogłaszania jej jako przedsiębiorcy. Zatem zamiast dwóch oddzielnych postępowań mamy jedno i to mniej sformalizowane.

Umorzenie zadłużenia

Od 24 marca 2020 roku sąd będzie również weryfikować, czy dłużnik zasługuje na umorzenie wszystkich swoich długów. To jest czy do swojego zadłużenia nie doprowadził celowo krzywdząc tym samym wierzycieli bądź na skutek rażącego niedbalstwa. Będzie się to jednak odbywać dopiero po przeprowadzeniu upadłości na etapie ustalania planu spłaty wierzycieli. Zatem po sprzedaży całego majątku przez doradcę restrukturyzacyjnego dawniej syndyka.

W obecnym stanie prawny ogłoszenia upadłości przez sąd, oznaczało jednocześnie umorzenie wszystkich długów i wyznaczenie planu spłaty części wierzytelności przez Sędziego Komisarza

Ochrona wierzycieli

Nowa upadłość konsumencka 2020 w większym stopniu zabezpiecza prawa wierzycieli. Wszelkie decyzje odnośnie planu spłat czy zasadności umorzenia wierzytelności czy ich części będą podejmowane na końcu postępowania upadłościowego. Nastąpi to po przeanalizowaniu przez Sąd zastrzeżeń wierzycieli co niewątpliwie wzmocni ich pozycję w postępowaniu upadłościowym.

Rażące niedbalstwo, celowe zadłużenie

W przypadku rażącego niedbalstwa lub celowego działania na niekorzyść wierzycieli Sąd orzeknie plan spłaty zobowiązań. (a nie umorzy postępowanie jak było dotychczas) Po jego wykonaniu pozostałe zobowiązania umorzy. Od 3 do maksymalnie 7 lat dłużnik będzie zobowiązany do comiesięcznego wpłacania wyznaczonej przez Sędziego Komisarza kwoty. Spłata ta będzie przekazywana przez Doradcę Restrukturyzacyjnego wierzycielom.

W przypadku gdy Sąd nie dopatrzy się rażącego niedbalstwa lub celowego działania Plan spłat będzie trwał maksymalnie 36 miesięcy jak to było dotychczas.

Ekspresowa upadłość konsumencka

Jeśli dłużnik nie posiada majątku i zostanie uznany za trwale niezdolnego do spłaty zobowiązań. Na przykład poprzez trwałe i nieodwracalne kalectwo i co za tym idzie brak możliwości podjęcia pracy zarobkowej. Sąd będzie mógł całkowicie umorzyć dług bez ustalania planu spłaty.

Warunkowe umorzenie długów

W sytuacji w której dłużnik nie posiada majątku i jest niezdolny do spłaty swoich zobowiązań jednak jego stan rokuje na poprawę jego sytuacji czyli nie jest trwały. Sąd będzie mógł warunkowo do 5 lat umorzyć spłatę długów. Pisałam tutaj

Układowa upadłość konsumencka

Dla osób które czasowo utraciły zdolność spłaty swoich zobowiązań a jednocześnie chcą zachować swój majątek. Dostępna będzie upadłość układowa zarezerwowana do tej pory jedynie dla przedsiębiorców.

Sąd będzie mógł zatwierdzić układ wypracowany z wierzycielami i tym samym ochronić dłużnika przed komornikiem i niekontrolowaną utratą majątku.

Łatwiej i trudniej

Podsumowując upadłość konsumencką będzie można uzyskać dużo szybciej i sprawniej spełniając głównie wymogi formalne. Zmianie ulegnie sposób prowadzenia upadłości i moment umorzenia długów. Na korzystną upadłości konsumencką trzeba będzie po prostu sobie zapracować wykonując sumiennie plan spłat narzucony przez Sąd.

Jeśli chcesz ogłosić upadłość konsumencką lub przedsiębiorcy skorzystaj z naszej pomocy, pomogę Ci zacząć od nowa.

Artykuł „Upadłość konsumencka 2020” przygotowany przez Syndyk Magdaleną Czyszczoń z kancelarii Czyszczoń

Więcej informacji odnośnie upadłości konsumenckiej uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl lub na naszym blogu  (kategoria upadłość konsumencka Wrocław). W innych sprawach prawnych proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku www.facebook.com/kancelariaczyszczon

Resize text-+=