Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Przesłanki do złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, który stał się niewypłacalny, zobowiązany jest w terminie czternastu dni złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Wniosek taki, w stosunku do niewypłacalnego dłużnika, złożyć może także każdy z jego wierzycieli.

Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika. W przypadku gdy niewykonanie zobowiązań ma charakter trwały albo gdy oddalenie wniosku może spowodować pokrzywdzenie wierzycieli Sąd winien uznać wniosek jako zasadny.

Ogłoszenie upadłości jest możliwe wyłącznie, gdy wierzycieli jest co najmniej dwóch.

Jeśli jesteś zainteresowany złożeniem wniosku o upadłość swojego przedsiębiorstwa skontaktuj się z   nami, profesjonalnie przygotujemy kompletny wniosek o ogłoszenie upadłości.

Masz sprawę prawną niezwiązaną z upadłością odwiedź naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

Resize text-+=