Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy

Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy

Upadłość konsumencka jak sama nazwa wskazuje przewidziana jest dla konsumenta, czyli osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej chyba że… No właśnie chyba, że swoją działalność gospodarczą zakończył co najmniej od roku czasu. Co istotne przez zakończenie działalności rozumiane jest przez wykreślenie z rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Innymi słowy były Przedsiębiorca nabywa prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej dopiero, gdy upłynie rok od dnia wykreślenia z CEIDG. To jednak optymistyczny scenariusz, bowiem sytuacja, w […]

Czytaj dalej
Resize text-+=