Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Bezskuteczne ukrywanie majątku w upadłości konsumenckiej

Bezskuteczne ukrywanie majątku w upadłości konsumenckiej

W naszej praktyce adwokackiej zdarzają się osoby fizyczne, które próbują jednocześnie ogłosić upadłość konsumencką oraz ukryć majątek przed dłużnikami.

W tym celu przygotowują się niejako do upadłości tworząc często zawiłe formy prawne w postaci umów sprzedaży, darowizn itp. Zarówno Sąd jak i Syndyk posiadają skuteczne narzędzia, aby przeciwdziałać nieuczciwym praktykom.  Wiele z tych narzędzi wynika wprost z przepisów prawa inne wymagają np. złożenia skargi Pauliańskiej przez Syndyka. Na temat skargi  Pauliańskiej można dowiedzieć się więcej w jednym z wpisów na blogu Kancelarii Czyszczon.

W poniższym artykule skoncentruję się na tych pierwszych tj. o czynnościach upadłego bezskutecznych z mocy prawa.

Będą to przede wszystkim działania upadłych dokonywane przed ogłoszeniem upadłości, które nie odniosą żadnego skutku w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej oraz w stosunku do masy upadłości.

Poniżej lista czynności prawnych wykonywanych przez upadłych z mocy prawa w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Należy zwrócić uwagę zarówno na moment, w którym upadły dokonał określonego działania jak i na rodzaj dokonanej czynności:

 • zabezpieczenia rzeczowe w postaci zastawów, zastawów rejestrowych, hipoteki, przewłaszczeń na zabezpieczenie oraz zapłaty długu niewymagalnego zawarte w okresie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Zapłata długu niewymagalnego występuje gdy, np. gdy w styczniu 2017 r. upadły opłaci raty kredytu płatne w grudniu 2018 r.
 • czynności prawne, ugody sądowe, uznania powództwa, zrzeczenia się roszczenia, w ramach których Upadły rozporządził swoim majątkiem dokonane w okresie roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,jeżeli były to działania:
  • nieodpłatne, np. darowizna
  • odpłatne, ale wartość świadczenia upadłego przewyższa w rażącym stopniu wartość świadczenia otrzymanego przez upadłego, np. sprzedaż mieszkania wartego 300 000 zł za cenę 20 000 zł.
 • przelew wierzytelności przyszłej, jeżeli wierzytelność przyszła powstanie po ogłoszeniu upadłości. Nie stosuje się tego jednak w sytuacji, gdy umowa przelewu wierzytelności została zawarta w formie pisemnej z datą pewną w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jednocześnie podczas postępowania upadłościowego Sędzia – komisarz może wskazać za bezskuteczną z mocy prawa albo na wniosek Syndyka odpłatną czynność upadłego  z bliską osobą dokonaną w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości  tj.

 1. krewnym lub powinowatym w linii prostej (pradziadkowie, dziadkowie, dzieci, wnuki, prawnuki),
 2. krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie (brat, siostra),
 3. z przysposobionym (dziecko adoptowane),
 4. z przysposabiającym (rodzic adopcyjny).
 5. małżonkiem,
 6. osobą, z którą pozostaje w faktycznym związku prowadzącą z nim wspólnie gospodarstwo domowe tzw. konkubent, konkubina,

Praktyka pokazuję, że dłużnicy najczęściej wskazują najbliższą rodzinę w celu ukrycia majątku przed wierzycielami. W związku z powyższym wszelkie czynności dokonywane  z rodziną upadłego podlegają największym restrykcjom prawnym. Jedynym ratunkiem dla upadłego jest wykazanie, że dokonane czynności nie pokrzywdziły wierzycieli upadłego.

Wskazane powyżej reguły mają zapobiegać „ukrywaniu” majątku przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości. Część dłużników podejmuje takie działania, nie wiedząc, iż nie będą one skuteczne w postępowaniu upadłościowym. Następnie składają oni wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej będąc przekonanym, że udało im się ukryć majątek przed sprzedażą w postępowaniu upadłościowym.

Dlatego przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką niezbędny jest pełnomocnik np. syndyk. Pomoże on ocenić dokładnie Twoją sytuację, a przede wszystkim zawierane przez Ciebie w ostatnim czasie umowy. Ważne, abyś miał wiedzę, co Cię czeka podczas upadłości i jakie to postępowanie będzie miało dla Ciebie skutki.

Artykuł przygotowany przez aplikantkę Agnieszkę Hołubecką we współpracy z Syndyk Magdaleną Czyszczoń z kancelarii adwokackiej Czyszczon

Więcej informacji odnośnie postępowania upadłościowego w tym upadłości konsumenckiej uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl w innych sprawach prawnych proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł polub nas na Facebooku!

 

Resize text-+=