Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej

W związku z licznymi pytaniami moich klientów odnośnie konsekwencji jakie niesie za sobą  ogłoszenie upadłości konsumenckiej i wielu nieścisłości w tej materii, w poniższym wpisie w sposób klarowny postaram się wyjaśnić tę kwestię.

Zatem po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez właściwy dla upadłego sąd cały jego majątek staje się „masą upadłościową” zarządzaną przez specjalnie do tego powołane osoby tj. doradców restrukturyzacyjnych wcześniej syndyków ( należy tu wskazać że jestem zarówno Adwokatem jak i Syndykiem uprawnionym do prowadzenia upadłości konsumenckich i przedsiębiorców, zatem obsługuje obie strony procesu tj. klientów ubiegających się o upadłość konsumencką jak i sądy je ogłaszające –  adwokat/syndyk Magdalena Czyszczoń)

Ale do rzeczy „masa upadłości” to po prostu majątek upadłego zinwentaryzowany przez syndyka, co ważne po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez sąd, upadły nie może tym majątkiem rozporządzać tj. np. nie może sprzedać mieszkania, samochodu czy innych elementów majątku zinwentaryzowanych przez Syndyka.

Odnośnie majątku pojawia się ważna kwestia, upadły zobowiązany jest udostępnić Syndykowi cały swój majątek wraz z dokumentacją ( tj np. umowy kupna, umowy kredytów, chwilówek itp.) w przeciwnym razie Sąd może potraktować działanie upadłego jako świadome ukrywanie majątku i umorzyć postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zatem ważne jest aby współpracować z Syndykiem na każdym etapie postępowania sądowego.

Majątek upadłego podlega szczegółowej inwentaryzacji i w konsekwencji jest „upłynniany” przez Syndyka co ważne zajęciu podlega również część wynagrodzenia za pracę upadłego. Nie podlegają sprzedaży jedynie przedmioty pierwszej potrzeby niezbędne upadłemu do normalnego funkcjonowania, w dużej mierze jest to również decyzja syndyka.

Wszelkie inne przedmioty stanowiące wartość handlową podlegają sprzedaży tj, mieszkanie, samochód, meble, biżuteria itp.

Upadły do zakończenia postępowania upadłościowego może zawierać jedynie drobne umowy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania upadłego tj. do podstawowych czynności życia codziennego jak zakupy jedzenia, podstawowych środków higienicznych itp.

Ogłoszenie upadłości przez sąd wstrzymuje wszelkie postępowania sądowe i egzekucyjne przeciwko upadłemu, co istotne od tej pory interesy upadłego będzie prowadził Syndyk. W praktyce oznacza to tyle, że prowadzona przeciwko Państwu egzekucja komornicza czy planowana licytacja stanie się bezskuteczna, co prawda w przypadku upadłości konsumenckiej nie uchroni to Państwa przed utratą np. mieszkania, ale procedury upadłościowe są bardziej „ludzkie” i przyjazne konsumentowi oraz dają spore korzyści – ale o tym już w innym wpisie.

Współdziałanie upadłego z syndykiem oraz z Sądem ma tu kluczowe znaczenie bowiem nieuzasadnione działania upadłego jak podejmowanie kolejnych zobowiązań kredytowych, czy bezpodstawne zwolnienie z pracy może doprowadzić do umorzenia przez sąd postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i skutkować brakiem szansy na umorzenie długów.

Tu muszę przestrzec wszystkich upadłych, że z doświadczenia Syndyka jak i Adwokata widzę że wielu „laików” stara się zbić kapitał na potencjalnych upadłościach, pisząc jedynie wnioski o ogłoszenie upadłości, a jak Państwo sami widzicie upadłość to nie jednorazowa czynność, ale poważny proces sądowy który bez wsparcia doświadczonego prawnika/syndyka na każdym etapie jego prowadzenia może zakończyć się katastrofą w postaci umorzenia postępowania przez sąd.

Do patologicznych praktyk należy również zaliczyć firmy, które na początku oferują zaciąganie kredytów, a  potem proponują pomoc w przeprowadzeniu upadłości- te i inne praktyki są szczególnie badane przez sądy i będą eliminowane, niestety na niekorzyść potencjalnych upadłych.

Skorzystaj zatem z pomocy doświadczonego syndyka/doradcy restrukturyzacyjnego a nie z kancelarii, których wiedza oparta jest o fora internetowe czy nieskuteczne próby upadłości konsumenckiej. Unikalna wiedza doświadczonego syndyka pozwoli Tobie uniknąć problemów i rozczarowań.

Autor artykułu Syndyk Magdalena Czyszczoń z kancelarii adwokackiej Czyszczon

Chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń bądź skorzystaj z naszej strony www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl lub w innych sprawach ze strony www.kancelariaczyszczon.com lub https://web.facebook.com/kancelariaczyszczon/#

Resize text-+=