Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Dla kogo upadłość konsumencka? czyli komu przysługuje nowa regulacja prawna o oddłużeniu

Dla kogo upadłość konsumencka? czyli komu przysługuje nowa regulacja prawna o oddłużeniu

To nie taka jednoznaczna odpowiedź jak by się mogło wydawać komu przysługuje nowa upadłość konsumencka. Oczywiście nie każdy może się oddłużyć korzystając z postępowania o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Dla kogo zatem jest upadłość konsumencka? na to pytanie odpowiem w poniższym artykule mówi Syndyk Magdalena Czyszczoń z kancelarii adwokackiej Czyszczon.

Postepowanie upadłościowe może rozpocząć sam konsument poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Zatem musi to być osoba fizyczna a nie pełnomocnik, prawnik, adwokat, kancelaria, wierzyciel czy organizacja non-profit. Postępowanie upadłościowe nie może też być prowadzone z urzędu przez Sąd, Prokuraturę, Policję czy też inną instytucję państwową.

Pamiętaj, że aby ogłosić upadłość konsumencką musisz to zrobić osobiście, co w żaden sposób nie wyklucza, że inne instytucje mogą Ci pomóc w ogłoszeniu upadłości np. poprzez reprezentację przed Sądem czy przygotowanie i skompletowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Do grona osób specjalizujących się w tego typu czynnościach zaliczyć można przede wszystkim Adwokatów, Syndyków czy Radców Prawnych.

Dodatkowo upadłości konsumenckiej nie może złożyć osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i to bez względu na fakt jej rejestracji. Jeśli zatem prowadziłeś handel obwoźny, czy też inną działalność gospodarczą np. w szarej strefie i chcesz ogłosić upadłość konsumencką licz się z faktem, że Sąd zobligowany jest do odrzucenia takiego wniosku.

Upadłości konsumenckiej nie może zgłosić wspólnik osobowej spółki handlowej, chyba że przestał być wspólnikiem rok od wykreślenia z rejestru właściwego dla danej spółki.

Nie może ogłosić upadłości konsumenckiej również małżeństwo tj oboje małżonków naraz, niezbędne w tej sytuacji jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej osobno. Sąd rozpatruje wtedy sytuację każdego z małżonków sytuacja ta jest uzasadniona o tyle że rzadko zdarza się aby oboje małżonków w równy stopniu przyczyniło się do sytuacji, w której niezbędna jest instytucja upadłości konsumenckiej.

Ostatecznie upadłości konsumenckiej nie mogą ogłosić różne formy prawne jak spółki, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia czy też wspólnicy spółek osobowych ( jak: komandytowej, jawnej, partnerskiej, czy komandytowo-aukcyjnej)

Artykuł przygotowany przez Syndyk Magdalenę Czyszczoń z kancelarii adwokackiej Czyszczon

Więcej informacji odnośnie upadłości konsumenckich uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl w innych sprawach prawnych proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

Resize text-+=