Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Skarga pauliańska w upadłości nie ukryjesz już majątku przed dłużnikiem

Skarga pauliańska w upadłości nie ukryjesz już majątku przed dłużnikiem

Skarga pauliańska jest coraz częściej wykorzystywana przez Syndyków w postępowaniach upadłościowych. Dzieje się tak dlatego, że upadli i to zarówno przedsiębiorcy jaki i zwykli konsumenci starają przygotować do upadłości ukrywając majątek przed wierzycielami. Bez znaczenia jest również fakt iż dokonywali tych czynności przed ogłoszeniem upadłości  bowiem skarga pauliańska dotyczy również działań upadłego z przed jej ogłoszenia.

Czym jest „skarga pauliańska” w postępowaniu upadłościowym?

Skarga pauliańska została wskazana w przepisach kodeksu cywilnego, ale ma  ona zastosowanie również w postępowaniach upadłościowych. Skarga pauliańska chroni wierzyciela przed niekorzystnymi dla niego czynnościami dłużnika. Ma zastosowanie również w sytuacjach, gdy dłużnik dokonywał czynności prawnych (np. darowizny części swojego majątku bądź upłynnił go za symboliczną złotówkę) na rzecz osoby trzeciej i osoba ta uzyskała korzyść majątkową. Dłużnik musi być świadomy, że działając w ten sposób pokrzywdzi wierzycieli. Osoba trzecia, która uzyskała korzyść majątkową musi również wiedzieć o intencjach dłużnika w celu pokrzywdzenia wierzycieli lub gdy przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o  prawdziwych intencjach dłużnika.

Postępowanie o uznanie czynności za bezskuteczną (postępowanie w sprawie skargi pauliańskiej)

W momencie gdy Sąd ogłosi upadłość, ze skargą pauliańską mogą wystąpić jedynie syndycy, nadzorcy sądowi albo zarządcy. Uprawnienia te nie będą jednak przysługiwały pokrzywdzonemu wierzycielowi. Syndyk będzie w tym postępowaniu reprezentował wszystkich wierzycieli. Ze skargą pauliańską można wystąpić, zgodnie Kodeksem Cywilnym, w ciągu 5 lat od dokonania czynności z pokrzywdzeniem wierzyciela. Jednak w postępowaniu upadłościowym został przewidział dodatkowy termin ograniczający możliwość skorzystania ze skargi pauliańskiej.  Syndyk ma dwa lata od dnia ogłoszenia upadłości na zgłoszenie skargi pauliańskiej, chyba że  zgodnie z Kodeksem Cywilnym szybciej upłyną 5 letni termin na złożenie skargi.

W sytuacji, gdy upłynęły dwa lata od ogłoszenia upadłości, ale nie upłynęło 5 lat od czynności na niekorzyść wierzyciela to uprawnienie do skorzystania ze skargi pauliańskiej przez Syndyka wygasa. Nie powoduje to również powrotu uprawnienia wierzyciela do możliwości skorzystania ze skargi pauliańskiej. Zatem nikt nie będzie już mógł  ze skargą pauliańską wystąpić.

Uznanie skargi pauliańskiej przez Sąd

W przypadku, gdy Sąd uzna wniesioną skargę pauliańską za zasadną i orzeknie o bezskuteczności czynności prawnej dłużnika względem masy upadłości. Składniki majątku upadłego, który został przekazany w formie umowy darowizny  lub zaniżonej sprzedaży zostanie zaliczone do masy upadłości. Tak pozyskany przez syndyka majątek będzie podlegał likwidacji w postępowaniu upadłościowym, tak samo jak reszta składników majątku upadłego.


Uwaga! W postępowaniu upadłościowym szereg czynności dłużnika podjętych przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej są bezskuteczne z mocy prawa w stosunku do masy upadłości. Nie ma konieczności występowania w takim przypadku ze skargą pauliańską. O czynnościach bezskutecznych z mocy prawa w stosunku do masy upadłości przeczytasz w kolejnym wpisie.

 

Artykuł przygotowany przez aplikantkę Agnieszkę Hołubecką we współpracy z Syndyk Magdaleną Czyszczoń z kancelarii adwokackiej Czyszczon

Więcej informacji odnośnie upadłości konsumenckich uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl w innych sprawach prawnych proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł polub nas na Facebooku!

Resize text-+=