Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

5 czynności które spowodują umorzenie postępowania o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

5 czynności które spowodują umorzenie postępowania o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka oczywiście daje możliwość całkowitego pozbycia się długów przez ich umorzenie w ramach prowadzonego przez Sąd postępowania upadłościowego. Aby jednak uzyskać takie uprawnienie zdaniem Syndyk Magdaleny Czyszczoń z kancelarii Adwokackiej Czyszczon, Sąd musi zbadać czy konsument przed ogłoszeniem upadłości jak również w trakcie postępowania sądowego działał w sposób uczciwy i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sąd umorzy postępowanie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, jeśli w skutek umyślnego działania konsumenta bądź własnego niedbalstwa podejmował działania na niekorzyść swoich wierzycieli. Za działania mogące wpłynąć na umorzenie postępowania o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej uznane przez Sąd będą:

  1. wszelkie czynności zmierzające do ukrycia majątku upadłego i to zarówno poprzez wskazanie nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszeniu upadłości jak i wszelkie manipulacje majątkiem w trakcie postępowania upadłościowego,
  2. ukrywanie wierzytelności czy też ich wybiórcze wskazywanie we wniosku (czyli np. zgłoszenie części wierzytelności, a co do reszty prowadzenie spłat bez informowania sądu)
  3. niewydanie Syndykowi posiadanego majątku bądź istotnych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania upadłościowego,
  4. świadome zaciąganie nowych zobowiązań pogarszających sytuację ekonomiczną upadłego  w trakcie prowadzenia postępowania upadłościowego,
  5. brak współpracy z Syndykiem oraz z Sędzią komisarzem w ramach prowadzonego postepowania upadłościowego poprzez nie wykonanie obowiązków narzuconych przez Sąd upadłościowy jak np. nie realizowanie planu spłaty,

Co do zasady możemy przyjąć, że Sąd może umorzyć postępowanie z uwagi na niewykonanie obowiązków przez upadłego, bądź z uwagi na wystąpienie okoliczności stanowiących podstawę do oddalenia wniosku.

Umorzenie postępowania o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej podjęte może być z urzędu, a także na wniosek wierzyciela lub syndyka. Przed wydaniem postanowienia o umorzeniu sąd umożliwią upadłemu i syndykowi, a w wyjątkowych sytuacjach i wierzycielowi, przedstawienie swoich argumentów na dodatkowym posiedzeniu.

W szczególnych przypadkach sąd może zadecydować o zastosowaniu tzw. „klauzuli rozsądku” i prowadzić dalej postępowanie o ogłoszeniu upadłości. Stanie się to wtedy, gdy niewykonanie zobowiązań upadłego jest nieistotne dla prowadzonej upadłości bądź za dalszym jej prowadzeniem wskazują względy humanitarne.

Skutki umorzenia postępowania o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

W chwil gdy uprawomocni się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej trzeba się liczyć z następującymi konsekwencjami:

  • upadły uzyskuje prawo do dysponowania swoim majątkiem,
  • jeśli zaszły okoliczności wymienione w ustawie  art. 4914 p.u. o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, konsument nie będzie mógł wystąpić z wnioskiem o upadłość konsumencka przez kolejne 10 lat, chyba że postępowanie zostało umorzone na wniosek samego upadłego
  • wszystkie zmiany, które zaszły w majątku upadłego w trakcie postępowania utrzymują swoją ważność.

Artykuł przygotowany przez Syndyk Magdalenę Czyszczoń z kancelarii adwokackiej Czyszczon

Więcej informacji odnośnie upadłości konsumenckich uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl w innych sprawach prawnych proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł polub nas na Facebooku!

Resize text-+=