Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Windykacja i oddłużenie – 2 główne cele upadłości konsumenckiej

Windykacja i oddłużenie – 2 główne cele upadłości konsumenckiej

Jak wspominałam we wcześniejszych artykułach upadłość konsumencka posiada dwie zasadnicze funkcje-cele:

  • oddłużenia osoby fizycznej, która stała się niewypłacalna – czyli nie jest w stanie spłacać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, poprzez umorzenie wszystkich bądź części długów, których upadły nie spłacał i nie jest w stanie spłacać
  • windykację, czyli odzyskanie dla wierzycieli wymagalnych i nie wymagalnych zobowiązań, które upadły zaciągnął przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Z racji posiadanych uprawnień Syndyka/Doradcy Restrukturyzacyjnego i szeregu przeprowadzonych postępowań sądowych o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zleconych kancelarii adwokackiej Czyszczon przez sądy gospodarcze. Dzisiaj zajmę się tą drugą i rzadziej wskazywaną przez upadłych funkcją upadłości konsumenckiej tj. windykacją majątku upadłego.

Oczywiście każdy konsument ubiegający się o oddłużenie swojej osoby w pierwszej kolejności myśli o oddłużeniu a nie o windykacji swojego majątku jednak jak mówi się potocznie „nie ma róży bez kolców” zatem upadłość konsumencka musi również „zaboleć” konsumenta poprzez zlikwidowanie jego majątku na rzecz jego wierzycieli.

Do upadłości konsumenckiej dojdzie gdy sąd oceni, że konsument faktycznie nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań na rzecz wierzycieli. Aby nie prowadzić odrębnych postępowań windykacyjnych dla każdego z wierzycieli z osobna przyjęto, że prowadzone będzie jedno wspólne postępowanie, które zaspokoi łącznie wymagalne i nie wymagalne roszczenia w stosunku do wierzycieli konsumenta.

Zatem po powołaniu przez Sąd Syndyka masy upadłościowej następuje spieniężenie majątku konsumenta poprzez sprzedaż (likwidację) składników majątku upadłej osoby fizycznej.

Uzyskane ze sprzedaży majątku upadłego (zw. likwidacji masy upadłościowej) środki finansowe przeznaczane są na zaspokojenie roszczeń wierzycieli i tu ważne o ile w stosownym czasie złożyli swoją wierzytelność do sądu prowadzącego przedmiotową upadłość konsumenta.

Prowadzeniem windykacji na zlecenie Sądu zajmuje się powołany do tego Syndyk i to on wraz z Sędzią Komisarzem decydują o losach upadłego i jego majątku. Zatem kluczowe jest ścisłe współdziałanie upadłego z Syndykiem i wykazanie wszystkich wierzytelności jak i co bardzo ważne całego swojego majątku. Brak współpracy z Syndykiem czy też ukrywanie swojego majątku przed wierzycielami bądź inne działania niezgodne z ustawą, mogą doprowadzić do umorzenia postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i w konsekwencji braku możliwości oddłużenia konsumenta.

Syndyk w pierwszej kolejności dokonuje spisu majątku upadłego wraz z jego wyceną, w przypadku nieruchomości bądź przedmiotów unikatowych powołany zostaje rzeczoznawca majątkowy w celu właściwej oceny zgłoszonych przez upadłego przedmiotów.

Następnie Syndyk weryfikuje zgłoszone przez wierzycieli wymagalne i nie wymagalne wierzytelności oceniając ich zasadność i rzeczowość.

Kolejno upłynnia majątek upadłego przez prowadzenie licytacji i przetargów (informacje o prowadzonych licytacjach znajdują się na stronie Syndyka w moim przypadku pod adresem ( link tutaj ) oraz w prasie lokalnej czy portalach internetowych.

Tak pozyskane środki ze sprzedaży masy upadłościowej przeznaczone są na zaspokojenie wierzycieli co ostatecznie wypełnia założenia funkcji windykacyjnej upadłości konsumenckiej.

Jako Syndyk i Adwokat zarazem, zwracam szczególną uwagę, że upadłość konsumencka to nie tylko wniosek złożony do sądu, ale cały proces oddłużeniowy który może trwać kilka lat zatem wybieraj partnerów z głową, bo ta jak poprowadzona  zostanie twoja upadłość może skutkować na twoje dalsze losy.

Artykuł przygotowany przez Syndyk Magdalenę Czyszczoń z kancelarii adwokackiej Czyszczon

Więcej informacji o upadłości  konsumenckiej mogą Państwo znaleźć pod adresem naszej strony http://www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl w innych sprawach prawnych proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com bądź skontaktować się z naszą kancelarią telefonicznie w celu oceny możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł polub nas na Facebooku!

Resize text-+=