Chcesz ogłosić upadłość konsumencką zadzwoń
 (71) 783 41 86

Czy stracę mieszkanie przy upadłości konsumenckiej?

Czy stracę mieszkanie przy upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka daje możliwości oddłużenia konsumenta jednak konsekwencją jest likwidacja jego majątku w tym utrata domu bądź mieszkania. W odróżnieniu do egzekucji komorniczej upadły może złożyć  jednak wniosek o zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych.

Wtedy ze sprzedaży majątku syndyk wydzieli niezbędną do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych kwotę równą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w miejscu zamieszkania lub miejscowości sąsiedniej za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy.

Czy istnieje możliwość zatrzymania mieszkania podczas upadłości konsumenckiej?

Tak. Chociaż jak wspominałam wcześniej zasadą jest postępowanie zgodnie z przepisami upadłości konsumenckiej, czyli likwidacja całego majątku poprzez jego sprzedaż.

Rozwiązanie takie możliwe jest poprzez zawarcie układu z wierzycielami.  W przypadku zgody zgromadzenia wierzycieli i zawarcia układu z nimi, konsument uniknie likwidacji majątku masy upadłości w postaci mieszkania czy domu, w którym mieszka upadły.

Co trzeba zrobić?

Należy złożyć wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu zawarcia układu. Co do zasady wniosek rozpatrzony będzie przez sędziego – komisarza po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki wniosek złożyć razem z wnioskiem o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Dobrą praktyką jest również rozpoczęcie rozmów z Wierzycielami jeszcze przed ogłoszeniem upadłości. Będziemy mieli wtedy wiedzę, jakie szanse powodzenia mamy na ochronę naszego mieszkania poprzez układ z wierzycielami.

Wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli musi być w odpowiedni sposób umotywowany i uprawdopodobniać, że cele postępowania upadłościowego można osiągnąć również w drodze układu a nie wyłącznie likwidacji majątku.

Na czas rozpatrzenia wniosku sędzia komisarz wstrzyma likwidację majątku wchodzącego w skład masy upadłości .

Decydujące zdanie w kwestii pozytywnego rozpatrzenia wniosku będą mieli wierzyciele zatem warto z nimi rozmawiać już wcześniej wskazując, że w drodze układu osiągną więcej niż poprzez likwidację masy upadłości.

Zatem aby nie stracić mieszkania należy przekonać wierzycieli do swoich racji i uprawdopodobnić, że poprzez zawarcie układu i zachowanie mieszkania zawarty z wierzycielami układ będzie miał większe szanse powodzenia.

W przypadku zgody zgromadzenia wierzycieli zawarty zostanie układ, w którym dłużnik zobowiąże się do wpłat zgodnie z ustalonym harmonogramem a mieszkanie czy dom nie będą podlegały likwidacji.

A co jeśli mieszkanie jest w kredycie?

Na to pytanie odpowiem w kolejnym wpisie…

Jeśli chcesz ogłosić upadłość konsumencką skorzystaj z naszej pomocy pomogę Ci zacząć od nowa.

Artykuł przygotowany przez Syndyk Magdaleną Czyszczoń z kancelarii  Czyszczon

Więcej informacji odnośnie upadłości konsumenckiej uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl lub na naszym blogu  (kategoria upadłość przedsiębiorcy Wrocław ). W innych sprawach prawnych proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku www.facebook.com/kancelariaczyszczon

 

Dodaj komentarz