Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Upadłość konsumencka bez majątku czy to możliwe?

Upadłość konsumencka bez majątku czy to możliwe?

Czy mogę ogłosić upadłość jeśli nie posiadam majątku? To coraz częstsze pytanie zadawane przez klientów zgłaszających się do naszej kancelarii.

Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna. Oczywiście tak, ale..

Sąd zawsze zobowiązany będzie do sprawdzenia jakie są powody braku majątku dłużnika. Co w konsekwencji będzie miało kluczowy wpływ na podjęcie decyzji o ogłoszeniu upadłości.

O ile dłużnik nigdy nie posiadał majątku, bo się nie dorobił to nie będzie to stało w sprzeczności z ogłoszeniem upadłości. Również w przypadku, gdy dłużnik stracił majątek poprzez egzekucje komornicze czy postępowania sądowe jego sytuacja będzie oceniana pozytywnie przez Sąd.

Jednak w przypadku, gdy Sąd dopatrzy się, że dłużnik próbował ukryć majątek przed ogłoszeniem upadłości. Poprzez na przykład przepisanie go na innych członków rodziny lub w inny sposób pozorował swoje działanie z założeniem pokrzywdzenia wierzycieli. Sąd zobligowany jest do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, co w konsekwencji skutkuje brakiem możliwości oddłużenie w kolejnych latach. tutaj

Zatem w postępowaniu upadłościowym bez majątku istotna z punktu widzenia Sądu jest historia posiadanego majątku oraz działania i czynności prawne dłużnika z nim związane.

Upadłość konsumencka bez majątku i co dalej?

Po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką,  w którym dłużnik wskazał na brak majątku Sąd zgodnie z  art. 491(7) ustawy prawo upadłościowe:

w przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.

zobowiązany będzie przeprowadzić upadłość konsumencką i wskazać w jaki sposób zostaną pokryte koszty przeprowadzenia rozprawy.

Możliwe są trzy warianty postepowania:

  • zbycie pozostałości majątku dłużnika i uregulowanie należności wynikających z przeprowadzenia postępowania upadłościowego
  • zasądzenie opłat na poczet postępowania do planu spłat, jeśli Sąd uzna że dłużnik ma możliwości zarobkowe i nie pogorszy to znacząco jego sytuacji finansowej
  • umorzenie zobowiązań wobec Skarbu Państwa w przypadku, gdy dłużnik nie będzie miał możliwości wykonania planu spłat ze względu na trudną sytuację życiową.

Podsumowując upadłość konsumencka bez majątku dłużnika nie jest problem, o ile wynika on z jego sytuacji życiowej bądź nieporadności.

W takim wypadku postępowanie upadłościowe jest zdecydowanie szybsze ze względu na mniejszą ilość czynności prawnych jakie musi wykonać syndyk ( brak wycen, rzeczoznawców, likwidacji majątku itp…)

Jeśli chcesz ogłosić upadłość konsumencką lub przedsiębiorcy skorzystaj z naszej pomocy, pomogę Ci zacząć od nowa.

Artykuł przygotowany przez Syndyk Magdaleną Czyszczoń z kancelarii Czyszczoń

Więcej informacji odnośnie upadłości konsumenckiej uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl lub na naszym blogu  (kategoria upadłość przedsiębiorcy Wrocław). W innych sprawach prawnych proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku www.facebook.com/kancelariaczyszczon

Resize text-+=