Chcesz ogłosić upadłość konsumencką zadzwoń
 (71) 783 41 86

Czy da się uniknąć skutków upadłości konsumenckiej dzięki rozdzielności majątkowej?

Czy da się uniknąć skutków upadłości konsumenckiej dzięki rozdzielności majątkowej?

 

Rozdzielność majątkowa  z pewnością może pomóc w upadłości konsumenckiej jednemu z małżonków jednak tylko w szczególnych przypadkach.

Zacznijmy od tego czym jest rozdzielność majątkowa i jak funkcjonuje.

A więc rozdzielność  zwana też intercyzą to umowa pomiędzy partnerami bądź małżonkami w zależności czy została zawarta jeszcze przed ślubem czy już w trakcie trwania małżeństwa.

Umowa reguluje prawa i obowiązki w zakresie majątków małżonków, które po zawarciu aktu małżeństwa są wspólne.

Zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej powoduje, że wspólnota majątkowa ustaje i można dokonać podziału majątku wspólnego.

Do wspólnego majątku należą wszelkie ruchomości oraz nieruchomości akcje i obligacje nabyte wspólnie podczas trwania małżeństwa a także przychody z najmu nieruchomości również tych należących do jednego z małżonków.

Zawarcie umowy o rozdzielczości majątkowej może być orzeczone przez sąd lub też poprzez podpisanie umowy między małżonkami. Należy pamiętać że o ile w majątku wspólnym są nieruchomości to aby taka umowa była skuteczna musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Jeżeli chcesz  ustanowić  rozdzielność majątkową ze swoim małżonkiem możesz  skorzystać z usług Kancelarii Czyszczon)

Warto jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej zarówno przez sąd jak poprzez podpisanie wspólnej umowy nie przyniesie oczekiwanych skutków podczas ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Oznacza to, że pomimo zawarcia umowy o rozdzielności majątkowej małżonek nie będzie skutecznie chroniony i będzie musiał ponieść konsekwencje upadłości drugiego małżonka. O konsekwencjach upadłości konsumenckiej pisałam już w innym wpisie .

Zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami

Do zawarcia umowy rozdzielności dochodzi najczęściej tuż przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej ma to zdaniem małżonków uchronić ich przed skutkami upadłości konsumenckiej. Nic bardziej mylnego niestety umowa o rozdzielności majątkowej małżonków tuż przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej będzie bezskuteczna z mocy prawa. Oznacza to, że pomimo zawarcia umowy ich wspólny majątek trafi do masy upadłości.

Ratunkiem może być zawarcie umowy o rozdzielności dwa lata przed złożeniem wniosku o ogłoszeniu upadłości. Jednak jeśli po zawarciu takiej umowy małżonek przekazał elementy swojego majątku jak ruchomości czy nieruchomości drugiemu małżonkowi. To choć tak czynność będzie skuteczna z mocy prawa syndyk w przeciągu piecu lat od daty dokonania takiej czynności będzie mógł wystąpić ze skargą pauliańską wskazując, że czynności dłużnika były działaniem z pokrzywdzeniem wierzycieli. W takim wypadku sąd  po przeprowadzeniu postępowania ma prawo uznać również taką czynność za bezskuteczną w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Rozdzielność majątkowa z mocy prawa

W przypadku rozwodu, separacji czy ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków następuje rozdzielność majątkowa z mocy prawa. Jeżeli jednak sąd wyda takie orzeczenie przed rokiem od ogłoszenia upadłości konsumenckiej to będzie ono bezskuteczne z mocy prawa. Oznacza to, że majątek obu małżonków wejdzie do masy upadłości.

Ratunkiem podobnie jak w przypadku orzeczenia przez sąd będzie złożenie wniosku do sądu dwa lata przed ogłoszeniem upadłości

Orzeczenie rozdzielność majątkowej przez sąd

W przypadku wydania orzeczenia przez sąd o rozdzielności majątkowej do bezskuteczności takiego postanowienia wobec masy upadłości może dojść w przypadku, gdy takie orzeczenie wydane zostało przed rokiem od ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Ratunkiem jest tutaj złożenie pozwu o rozdzielność majątkową małżonków na dwa lata przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Jeśli chcesz skutecznie ogłosić upadłość konsumencką i jednocześnie mieć pewność odnośnie dokonanej rozdzielności majątkowej i jej skutków skontaktuj się z naszą Kancelarią.

Artykuł przygotowany przez Syndyk Magdaleną Czyszczoń z kancelarii adwokackiej Czyszczon

Więcej informacji odnośnie upadłości konsumenckich uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl w innych sprawach prawnych proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku www.facebook.com/kancelariaczyszczon

Dodaj komentarz