Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Czy da się uniknąć skutków upadłości konsumenckiej dzięki rozdzielności majątkowej?

Czy da się uniknąć skutków upadłości konsumenckiej dzięki rozdzielności majątkowej?

 

Rozdzielność majątkowa  z pewnością może pomóc w upadłości konsumenckiej jednemu z małżonków jednak tylko w szczególnych przypadkach.

Zacznijmy od tego czym jest rozdzielność majątkowa i jak funkcjonuje.

A więc rozdzielność  zwana też intercyzą to umowa pomiędzy partnerami bądź małżonkami w zależności czy została zawarta jeszcze przed ślubem czy już w trakcie trwania małżeństwa.

Umowa reguluje prawa i obowiązki w zakresie majątków małżonków, które po zawarciu aktu małżeństwa są wspólne.

Zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej powoduje, że wspólnota majątkowa ustaje i można dokonać podziału majątku wspólnego.

Do wspólnego majątku należą wszelkie ruchomości oraz nieruchomości akcje i obligacje nabyte wspólnie podczas trwania małżeństwa a także przychody z najmu nieruchomości również tych należących do jednego z małżonków.

Zawarcie umowy o rozdzielczości majątkowej może być orzeczone przez sąd lub też poprzez podpisanie umowy między małżonkami. Należy pamiętać że o ile w majątku wspólnym są nieruchomości to aby taka umowa była skuteczna musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Jeżeli chcesz  ustanowić  rozdzielność majątkową ze swoim małżonkiem możesz  skorzystać z usług Kancelarii Czyszczon)

Warto jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej zarówno przez sąd jak poprzez podpisanie wspólnej umowy nie przyniesie oczekiwanych skutków podczas ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Oznacza to, że pomimo zawarcia umowy o rozdzielności majątkowej małżonek nie będzie skutecznie chroniony i będzie musiał ponieść konsekwencje upadłości drugiego małżonka. O konsekwencjach upadłości konsumenckiej pisałam już w innym wpisie .

Zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami

Do zawarcia umowy rozdzielności dochodzi najczęściej tuż przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej ma to zdaniem małżonków uchronić ich przed skutkami upadłości konsumenckiej. Nic bardziej mylnego niestety umowa o rozdzielności majątkowej małżonków tuż przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej będzie bezskuteczna z mocy prawa. Oznacza to, że pomimo zawarcia umowy ich wspólny majątek trafi do masy upadłości.

Ratunkiem może być zawarcie umowy o rozdzielności dwa lata przed złożeniem wniosku o ogłoszeniu upadłości. Jednak jeśli po zawarciu takiej umowy małżonek przekazał elementy swojego majątku jak ruchomości czy nieruchomości drugiemu małżonkowi. To choć tak czynność będzie skuteczna z mocy prawa syndyk w przeciągu piecu lat od daty dokonania takiej czynności będzie mógł wystąpić ze skargą pauliańską wskazując, że czynności dłużnika były działaniem z pokrzywdzeniem wierzycieli. W takim wypadku sąd  po przeprowadzeniu postępowania ma prawo uznać również taką czynność za bezskuteczną w postępowaniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Rozdzielność majątkowa z mocy prawa

W przypadku rozwodu, separacji czy ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków następuje rozdzielność majątkowa z mocy prawa. Jeżeli jednak sąd wyda takie orzeczenie przed rokiem od ogłoszenia upadłości konsumenckiej to będzie ono bezskuteczne z mocy prawa. Oznacza to, że majątek obu małżonków wejdzie do masy upadłości.

Ratunkiem podobnie jak w przypadku orzeczenia przez sąd będzie złożenie wniosku do sądu dwa lata przed ogłoszeniem upadłości

Orzeczenie rozdzielność majątkowej przez sąd

W przypadku wydania orzeczenia przez sąd o rozdzielności majątkowej do bezskuteczności takiego postanowienia wobec masy upadłości może dojść w przypadku, gdy takie orzeczenie wydane zostało przed rokiem od ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Ratunkiem jest tutaj złożenie pozwu o rozdzielność majątkową małżonków na dwa lata przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Jeśli chcesz skutecznie ogłosić upadłość konsumencką i jednocześnie mieć pewność odnośnie dokonanej rozdzielności majątkowej i jej skutków skontaktuj się z naszą Kancelarią.

Artykuł przygotowany przez Syndyk Magdaleną Czyszczoń z kancelarii adwokackiej Czyszczon

Więcej informacji odnośnie upadłości konsumenckich uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl w innych sprawach prawnych proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku www.facebook.com/kancelariaczyszczon

Resize text-+=