Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Zmiany w upadłości konsumenckiej czy na pewno korzystne?

Zmiany w upadłości konsumenckiej czy na pewno korzystne?

Zgodnie z planowaną nowelizacją Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało zmiany w upadłości konsumenckiej. Celem zasadniczej zmiany jest wyeliminowanie z prawa upadłościowego przesłanki uniemożliwiającą ogłoszenie upadłości konsumenckiej tj. doprowadzenie do niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

W chwili obecnej wielu dłużników nie może ogłosić upadłości ze względu na możliwość umorzenia postępowania ze względu na ich umyślne działanie.

Proponowane rozwiązanie dawało by im szansę na drugie życie, bowiem na podstawie nowelizacji Sąd zwolniony byłby z obowiązku badania przyczyn wystąpienia niewypłacalności.

Powszechne oddłużenie bez względu na przyczynę

Jak to zawsze w życiu bywa nie ma nic za darmo, zatem „liberalizacja” przesłanek ogłoszenia upadłości wprowadzi wydłużeniem okresu spłaty układu – z obecnych 3 lat do 4-8. Okres ten zależny byłby  od stopnia przyczynienia się do stanu niewypłacalności.

Z jednej strony Ministerstwo proponuje zatem wprowadzenie powszechnego oddłużenia, a z drugiej zastrzega dłuższy okres spłaty.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 49 ust. 3 Prawa upadłościowego w przypadku istotnej poprawy sytuacji majątkowej dłużnika sąd na wniosek każdego z wierzycieli może zmienić plan spłaty poprzez zwiększenie obciążenia dłużnika.

Takim czynnikiem może być również nowa praca, awans finansowy, spadek itp. W tak długim okresie jak 8 lat wszystkiego możemy się spodziewać.

Wierzyciele takie jak banki, czy inne instytucje finansowe mogą prześwietlać sytuację dłużnika oraz wnioskować do sądu o zwiększenie obciążeń w przypadku polepszenia się jego sytuacji finansowej.

Podsumowując wydłużenie okresu spłaty może doprowadzić do kolejnych problemów dłużnika.

Porozumienie z wierzycielem

Dzięki temu rozwiązaniu dłużnik z pominięciem drogi sądowej będzie mógł zawrzeć porozumienie z wierzycielem dotyczące sposobu zadłużenia. Dłużnik będzie mógł skorzystać z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego- Syndyka. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia sąd rozpocznie postępowanie upadłościowe.

Ma to szczególne znaczenie dla osób posiadających nieruchomości bowiem takie rozwiązanie pozwoli na ich zachowanie oraz uniknięcie drogi sądowej.

Szybsze umorzenie zobowiązań

Ministerstwo chce skrócić  prowadzenie upadłości konsumencki dla osób nieposiadających majątku poprzez szybsze umorzenia zobowiązań. W związku z faktem, że wielokrotnie do upadłości konsumenckiej przystępują osoby nieposiadające majątku, proponuje się m.in. odstąpienie od fazy likwidacji majątku.

Co do zasady Sąd mógłby już na etapie początkowym zdecydować o rezygnacji z likwidacji majątku dłużnika i przejść do umorzenia zobowiązań.

Zmiany w upadłości konsumenckiej dla emerytów i rencistów

Wszystko wskazuje na to, że planowane przez resort Ministra Sprawiedliwości zmiany w upadłości konsumenckiej znacząco poprawią sytuację emerytów i rencistów.

W obecnym stanie prawnym ta grupa osób była zdecydowanie niedoceniana. Niska emerytura w korelacji z niekorzystnym zapisem ustawy umożliwiającym potrącenie przez Syndyka 50 % wynagrodzenia skutkowała wpędzeniem emerytów i rencistów w dalsze kłopoty i zapaść finansową.

A przecież nie o to chodziło w upadłości konsumenckiej. Miała być dostępna dla wszystkich i gwarantować możliwość pełnego oddłużenia.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że projekt nowelizacji prawa upadłościowego  przekazany został do konsultacji społecznych i już niedługo może zostać wprowadzony w życie . Znowelizowany zostanie art. 63 ustawy. Zostanie w nim wskazane, jaka część dochodu upadłego nie wchodzi w skład masy upadłości.
Kwota do końca nie została jeszcze ustalona jednak wiadomo, że będzie to co najmniej 750 zł brutto. Tak, aby upadły emeryt czy rencista nie był w gorszej sytuacji, niż przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką.

Ogłaszać czy czekać do nowelizacji?

Z informacji Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że ma być szybciej i prościej, a nowe przepisy będą przełomem w wychodzeniu z niewypłacalności.

Studziłabym jednak hurraoptymizm zważywszy, że nowe przepisy okupione będą wydłużeniem okresu spłat aż do 8 lat, a to ogromy skok w stosunku do max 3 lat  w obecnym stanie prawnym.

Można zatem wskazać, że co do zasady zmiany w upadłości konsumenckiej idą w dobrym kierunku jednak nie w każdym przypadku będą one korzystne dla potencjalnych upadłych.

Jeśli chcesz ogłosić upadłość konsumencką lub przedsiębiorcy skorzystaj z naszej pomocy, pomogę Ci zacząć od nowa.

Artykuł przygotowany przez Syndyk Magdaleną Czyszczoń z kancelarii Czyszczoń

Więcej informacji odnośnie upadłości konsumenckiej uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl lub na naszym blogu  (kategoria upadłość przedsiębiorcy Wrocław). W innych sprawach prawnych proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku www.facebook.com/kancelariaczyszczon

Resize text-+=