Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Upadłość konsumencka – zmiany

Kiedy zmiany w upadłości konsumenckiej?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła  jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to na początku 2019 r. nowa ustawa wejdzie w życie.  Zważywszy, że projekt był już konsultowany i opiniowany, niebawem powinien  również trafić na posiedzenie rządu do akceptacji.

Zmiany upadłość konsumencka ?

Odstąpienie od badania przyczyn upadłości konsumenckiej

Do najistotniejszych zmian należy zaliczyć to, że  Sąd nie będzie badał przyczyn upadłości konsumenckiej. Sama deklaracja niewypłacalności wystarczy do rozpoczęcia procedury oddłużenia. Pokrótce oznacza to, że ogłosić upadłość konsumencką będzie można bez względu na to czy i w jakim stopniu bezpośredni dłużnik doprowadził do niewypłacalności. Wyjątkiem pozostaną sytuacje w których upadły działał umyślnie i został skazany za działania na szkodę wierzycieli.

Co istotne badanie stanu niewypłacalności nastąpi dopiero na etapie ustalania planu spłaty wierzycieli. Jeśli zatem Sąd stwierdzi winę lub rażące niedbalstwo będzie to skutkować jedynie wydłużeniem okresu spłaty od 4 do 7 lat. Nie tak jak do tej pory oddaleniem wniosku o upadłość konsumencką.

Układ z wierzycielami

Rozwiązanie to dedykowane jest jak wskazano w uzasadnieniu „osobom, które posiadając dochody na poziomie średniej krajowej lub większe, popadły w stan zadłużenia uniemożliwiający normalne funkcjonowanie”.

Za zgodą sądu i pod nadzorem doradcy restrukturyzacyjnego możliwe będzie zawarcie układu z wierzycielami. Podobnie do procedury funkcjonującej w chwili obecnej dla przedsiębiorców. Sąd wstrzyma od 3 do max 5 miesięcy rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dając szanse na porozumienie się konsumenta z wierzycielami. Jeśli uda się wypracować ugodę dłużnik będzie mógł ochronić swój majątek i realizować zatwierdzony przez Sąd układ przez okres 5 lat.

Szybka procedura gdy nie ma majątku

W przypadku braku majątku dłużnika Sąd będzie mógł w  ramach jednej decyzji orzec ogłoszenie upadłości oraz ustalenia planu spłat bądź postanowienie o umorzeniu zobowiązania.

Dla „umyślnych” bankrutów dłuższy okres spłat

Jak to zawsze w życiu bywa nie ma nic za darmo, zatem „liberalizacja” przesłanek ogłoszenia upadłości wprowadzi wydłużeniem okresu spłaty układu – z obecnych 3 lat do 4-8. Okres ten zależny byłby  od stopnia przyczynienia się do stanu niewypłacalności.

Z jednej strony Ministerstwo proponuje zatem wprowadzenie powszechnego oddłużenia, a z drugiej zastrzega dłuższy okres spłaty.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 49 ust. 3 Prawa upadłościowego w przypadku istotnej poprawy sytuacji majątkowej dłużnika sąd na wniosek każdego z wierzycieli może zmienić plan spłaty poprzez zwiększenie obciążenia dłużnika.

Takim czynnikiem może być również nowa praca, awans finansowy, spadek itp. W tak długim okresie jak 8 lat wszystkiego możemy się spodziewać.

Wierzyciele takie jak banki, czy inne instytucje finansowe mogą prześwietlać sytuację dłużnika oraz wnioskować do sądu o zwiększenie obciążeń w przypadku polepszenia się jego sytuacji finansowej.

Podsumowując wydłużenie okresu spłaty może doprowadzić do kolejnych problemów dłużnika.

Zmiany w upadłości konsumenckiej dla emerytów i rencistów

Wszystko wskazuje na to, że planowane przez resort Ministra Sprawiedliwości zmiany w upadłości konsumenckiej znacząco poprawią sytuację emerytów i rencistów.

W obecnym stanie prawnym ta grupa osób była zdecydowanie niedoceniana. Niska emerytura w korelacji z niekorzystnym zapisem ustawy umożliwiającym potrącenie przez Syndyka 50 % wynagrodzenia skutkowała wpędzeniem emerytów i rencistów w dalsze kłopoty i zapaść finansową.

A przecież nie o to chodziło w upadłości konsumenckiej. Miała być dostępna dla wszystkich i gwarantować możliwość pełnego oddłużenia.

Ogłaszać czy czekać do nowelizacji na upadłość konsumencka ?

Z informacji Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że ma być szybciej i prościej, a nowe przepisy będą przełomem w wychodzeniu z niewypłacalności.

Studziłabym jednak hurraoptymizm zważywszy, że nowe przepisy okupione będą wydłużeniem okresu spłat aż do 8 lat, a to ogromy skok w stosunku do max 3 lat  w obecnym stanie prawnym.

Można zatem wskazać, że co do zasady zmiana upadłość konsumencka 2019 idzie w dobrym kierunku jednak nie w każdym przypadku będzie ona korzystna dla potencjalnych upadłych.

Aktualny postęp prac nad projektem zmian w upadłości konsumencki można zobaczyć TUTAJ.

Jeśli chcesz ogłosić upadłość konsumencką lub przedsiębiorcy skorzystaj z naszej pomocy, pomogę Ci zacząć od nowa.

Artykuł upadłość konsumencka – zmiany przygotowany został przez Doradcę Restrukturyzacyjnego Magdaleną Czyszczoń z kancelarii Czyszczoń

Więcej informacji odnośnie upadłości konsumenckiej uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl lub na naszym blogu  (kategoria Upadłość Konsumencka Wrocław, upadłość Wrocław bądź Restrukturyzacja Wrocław). W innych sprawach prawnych proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku www.facebook.com/kancelariaczyszczon

Resize text-+=