Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Upadłość konsumencka rolnika czy to możliwe?

Upadłość konsumencka rolnika czy to możliwe?

Co do zasady upadłość konsumencka rolnika jest możliwa. Umożliwiło to zliberalizowanie przepisów upadłościowych w 2015 r. jednakże tylko wobec rolników nieprowadzących działalności gospodarczej.

Niestety rolnicy wpisani do rejestru przedsiębiorców są traktowani na równi przedsiębiorcami i podlegają przepisom upadłościowym stosowanym dla nich.

Zatem rolnicy wpisani do rejestru przedsiębiorców bądź rolnicy jako osoby fizyczne prowadzące dodatkową działalność gospodarczą  w przypadku niewypłacalności winni w pierwszej kolejności złożyć wniosek o upadłość przedsiębiorcy w terminie 30 dni od jej powstania.

Dopiero po ukończeniu upadłości jako przedsiębiorca mogą ubiegać się o upadłość konsumencką.

Kiedy rolnik może ogłosić upadłość konsumencką?

Po pierwsze, kiedy nie prowadzi działalności gospodarczej opartej o wpis do rejestru przedsiębiorców.

Po drugie nie prowadzi zorganizowanego gospodarstwa rolnego w oparciu o nieruchomości rolne nastawionego na handel. Sąd zatem będzie zmuszony zbadać składniki majątkowe rolnika i charakter prowadzonej przez niego działalności, aby ocenić czy nie podlega pod ustawę o upadłości przedsiębiorców.

Podsumowując z pewnością nie będzie rolnikiem – przedsiębiorcą ten rolnik, który prowadzi gospodarstwo rolne na własne potrzeby pomimo posiadania znaczącego inwentarza i areału gruntów rolnych.

Przesłanki ogłoszenia upadłości przez rolnika

Podstawową przesłanką ogłoszenia upadłości przez rolnika będzie jego niewypłacalność, czyli utrata płynności w regulowaniu swoich zobowiązań.

Należy zwrócić uwagę, że nie będzie przesłanką do ogłoszenia upadłości samo przekroczenie zobowiązań rolnika w stosunku do wartości jego majątku.

Odpowiedzialność solidarna rodziny rolnika

Należy zwrócić uwagę, że niewypłacalność rolnika to najczęściej niewypłacalność jego małżonka i całego gospodarstwa domowego ze względu na solidarność zaciąganych zobowiązań.

Jeśli chcesz ogłosić upadłość konsumencką bądź przedsiębiorcy skorzystaj z naszej pomocy, pomogę Ci zacząć od nowa.

Artykuł przygotowany przez Syndyk Magdaleną Czyszczoń z kancelarii Czyszczon

Więcej informacji odnośnie upadłości konsumenckiej uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl lub na naszym blogu  (kategoria upadłość przedsiębiorcy Wrocław ). W innych sprawach prawnych proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku www.facebook.com/kancelariaczyszczon

Resize text-+=