Chcesz ogłosić upadłość konsumencką zadzwoń
 (71) 783 41 86

Komu sąd nie ogłosi upadłości konsumenckiej?

Komu sąd nie ogłosi upadłości konsumenckiej?

Kiedy sąd nie ogłosi upadłości konsumenckiej

We wcześniejszych wpisach informowałam już, że nie każdy ( jako osoba fizyczna ) może ogłosić upadłość konsumencką. W dzisiejszym wpisie szczególną uwagę poświęcę przypadkom, w których sąd nie ogłosi upadłości konsumenckiej.  Co ważne !!! poniższe przypadki wcale nie zamykają drogi do upadłości jako takiej, jednak będą one co do zasady rozpatrywane jako upadłość przedsiębiorcy, a więc w formule nieco bardziej skomplikowanej i moim zdaniem mniej korzystnej niż upadłość konsumencka.

Zatem Sąd nie ogłosi Upadłości konsumenckiej:

  • Przedsiębiorcy

tj. osobie fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą. Bez znaczenia jest fakt czy działalność ta była zarejestrowana (wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) czy też nie. Liczy się faktyczne wykonywanie działalności. (Zatem wszyscy uczestnicy szarej strefy w myśl ustawy o upadłości konsumenckiej również traktowani będą jako typowi przedsiębiorcy)

 Od tej reguły istnieją jednak odstępstwa a mianowicie jeśli od zakończenia działalności upłynął okres 10 letni Sąd nie będzie związany tym przepisem i winien również ogłosić upadłość konsumencką.

          

  • Osobie fizycznej,

                                                                                                                                                                                          która prowadziła działalność gospodarczą ale zawiesiła jej prowadzenie, również nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zgodnie z literą  prawa przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Zawieszenie nie oznacza jednak trwałego zaprzestania prowadzenia działalności, a jedynie jej ograniczenie. Tym samym uznać trzeba, że zawieszenie tylko działalności nie uprawnia do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Dopiero faktyczne zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej wraz z wykreśleniem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej daje taką możliwość.

 

  • Wspólnikom osobowych spółek handlowych

 którzy bez ograniczenia odpowiadają za długi spółki. Chodzi tu o wspólników spółki jawnej i partnerskiej oraz komplementariuszy w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej. Z mocy prawa ich odpowiedzialność jest bowiem nieograniczona.

 

  • Komandytariuszom i akcjonariuszom,

którzy odpowiadają za długi spółki również nie mogą ogłosić upadłości konsumenckiej. Taka sytuacja ma miejsce w szczególności, gdy w nazwie spółki znajdzie się imię i nazwisko komandytariusza lub akcjonariusza.

 

  • Rolnikom

Niestety rolnicy wpisani do rejestru przedsiębiorców są traktowani na równi z przedsiębiorcami i podlegają przepisom upadłościowym stosowanym dla nich.

Zatem rolnicy wpisani do rejestru przedsiębiorców bądź rolnicy jako osoby fizyczne prowadzące dodatkową działalność gospodarczą  w przypadku niewypłacalności winni w pierwszej kolejności złożyć wniosek o upadłość przedsiębiorcy w terminie 30 dni od jej powstania.

Dopiero po ukończeniu upadłości jako przedsiębiorca mogą ubiegać się o upadłość konsumencką.

Rolnicy, którzy oprócz prowadzenia gospodarstwa rolnego prowadzą jeszcze inną działalność gospodarczą lub zawodową. Podlegają oni wtedy pod przepisy o upadłości przedsiębiorców. Szerzej na ten temat pisałam w poście tutaj

Jeśli chcesz dowiedzieć się kiedy sąd nie ogłosi upadłości konsumenckiej bądź  chcesz ogłosić upadłość konsumencką lub przedsiębiorcy skorzystaj z naszej pomocy, pomogę Ci zacząć od nowa.

Artykuł przygotowany przez Syndyk Magdaleną Czyszczoń z kancelarii Czyszczon

Więcej informacji odnośnie upadłości konsumenckiej uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl lub na naszym blogu  (kategoria upadłość przedsiębiorcy Wrocław). W innych sprawach prawnych proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku www.facebook.com/kancelariaczyszczon

Dodaj komentarz