Chcesz ogłosić upadłość konsumencką zadzwoń
 (71) 783 41 86

Upadłość konsumencka rolnika czy to możliwe?

Upadłość konsumencka rolnika czy to możliwe?

Co do zasady upadłość konsumencka rolnika jest możliwa. Umożliwiło to zliberalizowanie przepisów upadłościowych w 2015 r. jednakże tylko wobec rolników nieprowadzących działalności gospodarczej.

Niestety rolnicy wpisani do rejestru przedsiębiorców są traktowani na równi przedsiębiorcami i podlegają przepisom upadłościowym stosowanym dla nich.

Zatem rolnicy wpisani do rejestru przedsiębiorców bądź rolnicy jako osoby fizyczne prowadzące dodatkową działalność gospodarczą  w przypadku niewypłacalności winni w pierwszej kolejności złożyć wniosek o upadłość przedsiębiorcy w terminie 30 dni od jej powstania.

Dopiero po ukończeniu upadłości jako przedsiębiorca mogą ubiegać się o upadłość konsumencką.

Kiedy rolnik może ogłosić upadłość konsumencką?

Po pierwsze, kiedy nie prowadzi działalności gospodarczej opartej o wpis do rejestru przedsiębiorców.

Po drugie nie prowadzi zorganizowanego gospodarstwa rolnego w oparciu o nieruchomości rolne nastawionego na handel. Sąd zatem będzie zmuszony zbadać składniki majątkowe rolnika i charakter prowadzonej przez niego działalności, aby ocenić czy nie podlega pod ustawę o upadłości przedsiębiorców.

Podsumowując z pewnością nie będzie rolnikiem – przedsiębiorcą ten rolnik, który prowadzi gospodarstwo rolne na własne potrzeby pomimo posiadania znaczącego inwentarza i areału gruntów rolnych.

Przesłanki ogłoszenia upadłości przez rolnika

Podstawową przesłanką ogłoszenia upadłości przez rolnika będzie jego niewypłacalność, czyli utrata płynności w regulowaniu swoich zobowiązań.

Należy zwrócić uwagę, że nie będzie przesłanką do ogłoszenia upadłości samo przekroczenie zobowiązań rolnika w stosunku do wartości jego majątku.

Odpowiedzialność solidarna rodziny rolnika

Należy zwrócić uwagę, że niewypłacalność rolnika to najczęściej niewypłacalność jego małżonka i całego gospodarstwa domowego ze względu na solidarność zaciąganych zobowiązań.

Jeśli chcesz ogłosić upadłość konsumencką bądź przedsiębiorcy skorzystaj z naszej pomocy, pomogę Ci zacząć od nowa.

Artykuł przygotowany przez Syndyk Magdaleną Czyszczoń z kancelarii Czyszczon

Więcej informacji odnośnie upadłości konsumenckiej uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl lub na naszym blogu  (kategoria upadłość przedsiębiorcy Wrocław ). W innych sprawach prawnych proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku www.facebook.com/kancelariaczyszczon

Dodaj komentarz