Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Czego nie może zabrać syndyk w upadłości konsumenckiej

Czego nie może zabrać syndyk w upadłości konsumenckiej

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez Sąd Syndyk jest zobowiązany sporządzić inwentaryzację majątku masy upadłości. Kolejnym krokiem jest zatem upłynnienie czyli sprzedaż majątku upadłego konsumenta. Istnieją jednak takie przedmioty które z mocy prawa wyłączone są spod egzekucji syndyka.

Szerzej o samej likwidacji majątku napisałam tutaj 

Przedmioty wyłączone spod egzekucji Syndyka to:

 1. przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;
 2. zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego
  rodziny na okres jednego miesiąca;
 3. narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;
 4. część wynagrodzenia;
 5. przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;
 6. produkty lecznicze oraz wyroby medyczne;
 7. przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

Likwidacja masy upadłościowej

Likwidacja majątku w postępowaniu konsumenckim odbywa się na zasadach analogicznych do postępowania upadłościowego przedsiębiorcy.

Zgodnie z prawem upadłościowym przewiduje dwa tryby likwidacji masy upadłościowej:

 • z wolnej ręki,
 • w drodze przetargu.

Wybór trybu spieniężenia składników masy upadłościowej zależy od samych elementów majątku. Jeśli syndyk decyduje się na spieniężenie elementów masy z wolnej ręki, to może on wykorzystać umowy, które są przewidziane przepisami prawa cywilnego.  Dotyczy to najczęściej ruchomości bądź drobnych i małowartościowych składników masy upadłości, które upłynniane są w Internecie czy przez portale ogłoszeniowe.

W przypadku nieruchomości bądź drogocennych ruchomości oraz wierzytelności syndyk powinien wskazać biegłego, który dokona opisu i oszacowania jej wartości. Następnie powinien obwieścić o sporządzeniu wyceny i opisu, a także poinformować o możliwości składania zarzutów na dokonane oszacowanie. Sprzedaż powinna odbyć się na zasadach zatwierdzonych przez sędziego-komisarza.

Jeśli chcesz ogłosić upadłość konsumencką bądź przedsiębiorcy skorzystaj z naszej pomocy, pomogę Ci zacząć od nowa.

Artykuł przygotowany przez Doradcę Restrukturyzacyjnego Magdaleną Czyszczoń z kancelarii Czyszczoń

Więcej informacji odnośnie upadłości konsumenckiej uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl . Możesz również odwiedzić naszego bloga (kategoria upadłość konsumencka Wrocław ). W innych sprawach prawnych proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku www.facebook.com/kancelariaczyszczon

Resize text-+=