Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Upadłość konsumencka emeryta i rencisty

Upadłość konsumencka emeryta i rencisty

Czy planowana nowelizacja „upadłość konsumencka zmiany” poprawi sytuację emerytów i rencistów? Czy upadłość emeryta stanie się wreszcie opłacalna?

Wszystko wskazuje na to, że planowane przez resort Ministra Sprawiedliwości zmiany do ustawy o upadłości konsumenckiej znacząco poprawią sytuację emerytów i rencistów.

W obecnym stanie prawnym ta grupa osób była zdecydowanie niedoceniana. Niska emerytura w korelacji z niekorzystnym zapisem ustawy umożliwiającym potrącenie przez Syndyka 50 % wynagrodzenia skutkowała wpędzeniem emerytów i rencistów w dalsze kłopoty i zapaść finansową. W skrajnych przypadkach upadłość emeryta była wręcz nieopłacalna

Bowiem od­po­wied­ni­kiem wy­na­gro­dze­nia dla osób nie­świad­czą­cych już pra­cy (emerytów i rencistów) z uwa­gi na wiek jest eme­ry­tu­ra. Upa­dli eme­ry­ci i renciści po­win­ni za­tem wiedzieć, że w przy­pad­ku ogło­sze­nia ich upa­dło­ści. Otrzy­my­wa­na przez nich część przy­cho­dów z ty­tu­łu  emery­tu­ry bę­dzie za­si­la­ła ma­sę upa­dło­ści a więc będzie zabierana przez syndyka.  

A przecież nie o to chodziło w upadłości konsumenckiej. Miała być dostępna dla wszystkich i gwarantować możliwość pełnego oddłużenia.

Zmiany w upadłości konsumenckiej

Resort Sprawiedliwości przeprowadził  analizę, z której wynika, że większość osób zyskała na nowych przepisach jednak u niektórych dłużników występuje plan spłaty. Jest on określany przez sąd a kwota miesięcznych zobowiązań jest indywidualnie uzgodniona. Inaczej kształtuje się sytuacja u emerytów i rencistów, gdzie te przepisy są niestety interpretowanie na ich niekorzyść.
Jaki jest tego skutek? Długo nie trzeba się domyślać. Wielu z nich zostaje z kwotą poniżej progu egzystencji. Czy można taki stan nazwać godnym życiem? A przecież przez całe życie pracujemy aby mieć godną starość.

Dlatego też Resort Sprawiedliwości zaproponował zmiany, które mają na celu poprawienie warunków bytowych dla emerytów i rencistów. Upadłość emeryta ma być wreszcie bardzo korzystna

Zgodnie z informacją Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że projekt nowelizacji prawa upadłościowego  przekazany został do konsultacji społecznych i już niedługo może zostać wprowadzony w życie . Znowelizowany zostanie art. 63 ustawy. Zostanie w nim wskazane, jaka część dochodu upadłego nie wchodzi w skład masy upadłości.
Kwota do końca nie została jeszcze ustalona jednak wiadomo, że będzie to co najmniej 750 zł brutto. Tak aby upadły emeryt czy rencista nie był w gorszej sytuacji, niż przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką.

Należy zaznaczyć że projekt „upadłość konsumencka zmiany” wprowadza szereg innych udogodnień jednak o tym w następnych artykułach. Więcej na temat upadłości konsumenckiej tutaj

Jeśli chcesz ogłosić upadłość konsumencką lub przedsiębiorcy skorzystaj z naszej pomocy, pomogę Ci zacząć od nowa.

Artykuł „Upadłość konsumencka emeryta i rencisty ” przygotowany przez Syndyk Magdaleną Czyszczoń z kancelarii Czyszczoń

Więcej informacji odnośnie upadłości konsumenckiej uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl lub na naszym blogu  (kategoria upadłość przedsiębiorcy Wrocław). W innych sprawach prawnych proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku www.facebook.com/kancelariaczyszczon

Resize text-+=