Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Komu sąd nie ogłosi upadłości konsumenckiej?

Komu sąd nie ogłosi upadłości konsumenckiej?

Kiedy sąd nie ogłosi upadłości konsumenckiej

We wcześniejszych wpisach informowałam już, że nie każdy ( jako osoba fizyczna ) może ogłosić upadłość konsumencką. W dzisiejszym wpisie szczególną uwagę poświęcę przypadkom, w których sąd nie ogłosi upadłości konsumenckiej.  Co ważne !!! poniższe przypadki wcale nie zamykają drogi do upadłości jako takiej, jednak będą one co do zasady rozpatrywane jako upadłość przedsiębiorcy, a więc w formule nieco bardziej skomplikowanej i moim zdaniem mniej korzystnej niż upadłość konsumencka.

Zatem Sąd nie ogłosi Upadłości konsumenckiej:

  • Przedsiębiorcy

tj. osobie fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą. Bez znaczenia jest fakt czy działalność ta była zarejestrowana (wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) czy też nie. Liczy się faktyczne wykonywanie działalności. (Zatem wszyscy uczestnicy szarej strefy w myśl ustawy o upadłości konsumenckiej również traktowani będą jako typowi przedsiębiorcy)

 Od tej reguły istnieją jednak odstępstwa a mianowicie jeśli od zakończenia działalności upłynął okres 10 letni Sąd nie będzie związany tym przepisem i winien również ogłosić upadłość konsumencką.

          

  • Osobie fizycznej,

                                                                                                                                                                                          która prowadziła działalność gospodarczą ale zawiesiła jej prowadzenie, również nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zgodnie z literą  prawa przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Zawieszenie nie oznacza jednak trwałego zaprzestania prowadzenia działalności, a jedynie jej ograniczenie. Tym samym uznać trzeba, że zawieszenie tylko działalności nie uprawnia do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Dopiero faktyczne zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej wraz z wykreśleniem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej daje taką możliwość.

 

  • Wspólnikom osobowych spółek handlowych

 którzy bez ograniczenia odpowiadają za długi spółki. Chodzi tu o wspólników spółki jawnej i partnerskiej oraz komplementariuszy w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej. Z mocy prawa ich odpowiedzialność jest bowiem nieograniczona.

 

  • Komandytariuszom i akcjonariuszom,

którzy odpowiadają za długi spółki również nie mogą ogłosić upadłości konsumenckiej. Taka sytuacja ma miejsce w szczególności, gdy w nazwie spółki znajdzie się imię i nazwisko komandytariusza lub akcjonariusza.

 

  • Rolnikom

Niestety rolnicy wpisani do rejestru przedsiębiorców są traktowani na równi z przedsiębiorcami i podlegają przepisom upadłościowym stosowanym dla nich.

Zatem rolnicy wpisani do rejestru przedsiębiorców bądź rolnicy jako osoby fizyczne prowadzące dodatkową działalność gospodarczą  w przypadku niewypłacalności winni w pierwszej kolejności złożyć wniosek o upadłość przedsiębiorcy w terminie 30 dni od jej powstania.

Dopiero po ukończeniu upadłości jako przedsiębiorca mogą ubiegać się o upadłość konsumencką.

Rolnicy, którzy oprócz prowadzenia gospodarstwa rolnego prowadzą jeszcze inną działalność gospodarczą lub zawodową. Podlegają oni wtedy pod przepisy o upadłości przedsiębiorców. Szerzej na ten temat pisałam w poście tutaj

Jeśli chcesz dowiedzieć się kiedy sąd nie ogłosi upadłości konsumenckiej bądź  chcesz ogłosić upadłość konsumencką lub przedsiębiorcy skorzystaj z naszej pomocy, pomogę Ci zacząć od nowa.

Artykuł przygotowany przez Syndyk Magdaleną Czyszczoń z kancelarii Czyszczon

Więcej informacji odnośnie upadłości konsumenckiej uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl lub na naszym blogu  (kategoria upadłość przedsiębiorcy Wrocław). W innych sprawach prawnych proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku www.facebook.com/kancelariaczyszczon

Resize text-+=