Chcesz ogłosić upadłość bądź restrukturyzację zadzwoń
(71) 783 41 86

Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy

Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy

Upadłość konsumencka jak sama nazwa wskazuje przewidziana jest dla konsumenta, czyli osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej chyba że…

No właśnie chyba, że swoją działalność gospodarczą zakończył co najmniej od roku czasu. Co istotne przez zakończenie działalności rozumiane jest przez wykreślenie z rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Innymi słowy były Przedsiębiorca nabywa prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej dopiero, gdy upłynie rok od dnia wykreślenia z CEIDG.

To jednak optymistyczny scenariusz, bowiem sytuacja, w której przedsiębiorca zakończył działalność bez długów. A w okresie późniejszym doprowadził do sytuacji, w której zmuszony jest do ogłoszenia upadłości jest niestety bardzo rzadka.

Istnieje jeszcze inny scenariusz, w którym były przedsiębiorca posiadający długi z działalności gospodarczej ogłosi upadłość konsumencką.

To sytuacja, w której za ogłoszeniem upadłości konsumenckiej przemawiać będą względy humanitarne bądź klauzula słuszności. Czyli wszelkie sytuacje, w których zły stan zdrowia bądź zaawansowany wiek dłużnika czy też brak winy w niemożności spłaty długów będą motywowały sąd do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

W każdej sytuacji, gdzie zgłaszający upadłość konsument prowadził wcześniej działalność gospodarczą sąd będzie oceniał czy zakończenie działalności gospodarczej odbyło się bez pokrzywdzenia wierzycieli, czyli z zachowaniem należytej staranności.

Przez należytą staranność należy rozumieć brak długów wobec wierzycieli bądź w przypadku zakończenia działalności z długami terminowe ogłoszenie upadłości.

Przepisy o upadłości wskazują na 30 dniowy okres,  w którym przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości. Oczywiście, kiedy przestał być zdolny do bieżącego regulowania swoich długów tj. opóźnienia wobec wymagalnych zobowiązań kontrahentów przekraczają trzy miesiące.

Należy wskazać, że Sąd związany jest terminem 10 letnim na badane przedsiębiorcy po tym okresie  nawet z długiem będzie mogła być ogłoszona upadłość konsumencka przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy przedsiębiorca zobowiązany jest do ogłoszenia upadłości a nie minął 10 letni okres winien w pierwszej kolejności ogłosić upadłość jako przedsiębiorcy, a dopiero po zakończeniu postępowania upadłościowego i wykreśleniu z CEIDG ogłosić upadłość konsumencką.

Jeśli chcesz ogłosić upadłość konsumencką bądź przedsiębiorcy skorzystaj z naszej pomocy, pomogę Ci zacząć od nowa.

Artykuł przygotowany przez Syndyk Magdaleną Czyszczoń z kancelarii Czyszczon

Więcej informacji odnośnie upadłości konsumenckiej uzyskasz dzwoniąc do naszej kancelarii bądź pod adresem naszej strony internetowej www.upadlosckonsumenckawroclaw.pl lub na naszym blogu  (kategoria upadłość przedsiębiorcy Wrocław ). W innych sprawach prawnych proszę odwiedzić naszą stronę www.kancelariaczyszczon.com

Jeżeli zainteresował Cię artykuł, kliknij „Lubię to” lub polub moją stronę na facebooku www.facebook.com/kancelariaczyszczon

Resize text-+=